Verordening en beleidsregels

Alle geldende regels op Urk zijn opgenomen in een nationale databank. Deze databank is te raadplegen op de website overheid.nl. De databank beschikt over een uitgebreide zoekfunctie waarmee het tevens mogelijk is om ingetrokken regelingen op te vragen. U kunt in de zoekbalk zoeken naar regelgeving. U kunt de letters van uw postcode geven en/of zoeken op een woord of zinsdeel dat in de titel of de tekst van de regelgeving voorkomt. Wanneer u enkel de letters van de postcode invoert en vervolgens op zoeken klikt, krijgt u alle geldige regelgevingen getoond. Ook is het mogelijk om regelgeving van andere overheden te raadplegen (het Rijk, provincies en waterschappen).

Ook de beleidsstukken worden hier zoveel als mogelijk geplaatst. Mist u een beleidsnotitie, neem dan contact op met de gemeente.