Wat is het?

U hebt een vergunning nodig om vuurwerk te verkopen aan particulieren. De vergunning vraagt u aan bij de gemeente. Vaak moet u zich ook houden aan de eisen voor de opslag van het vuurwerk.

Hoe werkt het?

Voor het verkopen van vuurwerk aan particulieren geldt het volgende:

 • U heeft een vergunning nodig van de gemeente waar u het vuurwerk wilt verkopen.
 • U mag alleen legaal vuurwerk verkopen.
 • U mag alleen consumentenvuurwerk (categorie F2) verkopen op 29, 30 en 31 december. Valt een van deze dagen op een zondag? Dan mag u op die dag geen vuurwerk verkopen.
 • U mag het hele jaar door fop- en schertsvuurwerk (categorie F1) verkopen.
 • U mag niet meer dan 25 kilo vuurwerk verkopen per klant.
 • U mag alleen vuurwerk verkopen als u ook een veiligheidsbril en aansteeklont verstrekt.
 • U moet uitleg geven over het veilig afsteken van vuurwerk.
 • U mag geen vuurwerk verkopen aan kinderen onder de 12 jaar.
 • U mag fop- en schertsvuurwerk (categorie F1) verkopen aan jongeren vanaf 12 jaar. Bijvoorbeeld: sterretjes en knalerwten.
 • U mag consumentenvuurwerk (categorie F2) verkopen aan jongeren vanaf 16 jaar. Bijvoorbeeld: fonteinen, grondtollen, draaizonnen en batterijen.
   

Regels voor uw verkoopruimte

 • Er mag tijdens openingstijden maximaal 500 kilo vuurwerk in uw verkoopruimte liggen.
 • Buiten openingstijden mag er alleen vuurwerk van categorie F1 in uw verkoopruimte liggen, met een maximum van 200 kilo. Dus geen vuurwerk van categorie F2.
 • Het consumentenvuurwerk mag niet binnen handbereik liggen van het publiek.
 • U moet een sprinklerinstallatie hebben.
 • U moet het vuurwerk zo neerleggen dat het water van de sprinklerinstallatie het vuurwerk kan bereiken.
 • Uw verkoopruimte en de sprinklerinstallatie moeten voldoen aan alle veiligheidsregels.

Opslaan van consumentenvuurwerk

Wilt u vuurwerk opslaan bij uw verkoopruimte? Dan moet u zich houden aan de regels voor het opslaan van consumentenvuurwerk. U moet onder andere:

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag de volgende informatie:

 • omschrijving van het vuurwerk dat u wilt verkopen
 • hoeveel vuurwerk u voor verkoop beschikbaar hebt

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Extra informatie

Legaal vuurwerk is te herkennen aan de aanduiding 'bestemd voor particulier gebruik'. Op het etiket moet het volgende staan:

 • een vermelding of afbeelding van het soort vuurwerk met de te verwachten effecten
 • de (handels)naam en het adres van de in Nederland gevestigde fabrikant, importeur of handelaar
 • het artikelnummer van de fabrikant en het productiejaar
 • goede Nederlandstalige gebruiksaanwijzing
 • de minimumleeftijd van de persoon aan wie het vuurwerk verkocht mag worden
 • de zin: uitsluitend buitenshuis te gebruiken
 • de NEM: de totale hoeveelheid pyrotechnische stof in het product

Voldoet vuurwerk niet aan alle bovenstaande criteria? Dan is het illegaal. U mag geen illegaal vuurwerk verkopen.

Wat kost het?

€ 393,00