Verbeteringen aan Willem-Alexanderlaan

Dit is een oud bericht.

De Willem-Alexanderlaan kampt al enige tijd met wateroverlast en snelheidsovertredingen. Volgende week neemt de gemeente maatregelen. Tussen 16 augustus en 10 september worden er kolken en drempels aangelegd.

Plaatsen drempels in de Willem-Alexanderlaan

Volgens metingen rijdt een deel van de verkeersdeelnemers te snel op de Willem-Alexanderlaan. Om dit tegen te gaan zijn snelheid remmende maatregelen nodig. Tijdens de bewonersavond in december zijn verschillende opties besproken en voor- en nadelen afgewogen. Als oplossing is ervoor gekozen om op twee plekken in de Willem-Alexanderlaan drempels aan te leggen.

Oplossing voor regenwater op straat

Ook hebben wij de laatste tijd veel meldingen binnengekregen over het water dat op straat blijft staan na een regenbui. De gemeente heeft geconstateerd dat regenwater bovengemiddeld lang in de Willem-Alexanderlaan blijft staan. Dit zorgt voor hinder en onveiligheid. Om het water sneller af te voeren worden daarom een tiental extra kolken geplaatst.

Start werkzaamheden in week 33

Als de weersomstandigheden het toelaten worden de kolken en de drempels aangelegd in de periode van 16 augustus tot 10 september (week 33 t/m week 36). De werkzaamheden kunnen enige overlast geven. Denk hierbij aan geluidsoverlast, mindere bereikbaarheid en minder ruimte om te parkeren. Daarvoor vragen wij uw begrip.