Urkers scheiden meer afval

Dit is een oud bericht.

Sinds de wijziging van het afvalbeleid in 2020 zijn Urkers aanzienlijk meer afval gaan scheiden. Dat blijkt uit een rapportage over het afgelopen jaar. In 2019 boden inwoners gemiddeld nog 221 kilo aan huishoudelijk restafval aan. In 2020 was dat teruggelopen naar 186 kilo per persoon per jaar. Urk streeft naar 100 kilo per jaar in 2023.

Tekening van het percentage gescheiden ingezameld afval op Urk

ROVA haalt sinds 2020 in de gemeente Urk plastic-, metalen-, drankverpakkingen (pmd) vaker op en restafval minder vaak op. Dit heeft geleid tot een toename van pmd dat hergebruikt kan worden als grondstof voor nieuwe materialen. In 2020 is er drie keer zoveel pmd ingezameld als in 2019. Het percentage gescheiden ingezameld afval is gestegen van 41% in 2019 naar 56% in 2020.

Meer maken van afval

Afval is in toenemende mate te gebruiken als grondstof voor nieuwe producten. Groente, fruit en tuinafval (gft) levert, mits goed aangeleverd, uitstekende compost voor Nederlandse akker- en tuinbouwers. Pmd wordt gebruikt in nieuwe producten zoals plastic zakjes, bermpalen, fleecetruien, pannen en fietsonderdelen. Alleen goed gescheiden pmd en gft afval is geschikt als grondstof. Het wordt niet, zoals veel mensen denken, op een grote hoop gegooid, maar apart gehouden om er grondstof voor nieuwe producten van te maken. Voor deze goed gescheiden grondstoffen ontvangt de gemeente een vergoeding. Het onbruikbare deel is restafval, dat wordt verbrand. De kosten hiervoor worden in rekening gebracht bij de gemeente. Inwoners betalen hiervoor een vast tarief per jaar via de afvalstoffenheffing.

 “Het moet beter en dat kan ook”

Hoewel de resultaten van het eerste jaar bemoedigend zijn, moet de hoeveelheid restafval nog flink omlaag. Wethouder Nathanaël Middelkoop: “Urkers waren aanvankelijk sceptisch, maar onze waarneming over het introductiejaar stemt mij toch positief. We streven echter naar 100 kilo huishoudelijk afval per 2023. Het moet dus nog flink beter, en dat kan ook. Onze reinigingsmedewerkers treffen nog vaak afval in de verkeerde containers aan. Jammer want vervuilde afvalstromen zijn niet geschikt voor hergebruik en drijven de kosten omhoog. Alleen als we goed scheiden, kunnen we de kosten beheersbaar houden. Dit jaar gaan we Urkers daarom aanmoedigen met tips en meer informatie.”

Gewenning

In huis scheiden van afval is een kwestie van gewenning. Als het huishouden er op is ingericht, kost het relatief weinig extra moeite. Vooral afvalbakken, waarmee je al in de keuken het dagelijkse afval scheidt, geven veel gemak. Het maakt mensen bewuster van de hoeveelheid afval die een huishouden produceert. Inwoners kunnen de ROVA-app raadplegen voor vragen over het aanbieden van afval. In de app staat precies welk afval waarbij hoort.