Steeds vaker proberen criminelen voet aan de grond te krijgen bij instanties en organisaties. Ze hebben de bovenwereld (de legale maatschappij) nodig om hun activiteiten in de onderwereld mogelijk te maken. Dit heet ondermijning.

Ondermijning heeft relatief vaak te maken met productie en handel in drugs, maar omvat ook fraude, witwassen van geld, gedwongen prostitutie, arbeidsuitbuiting en criminele motorbendes. Ondermijnende activiteiten zijn niet altijd goed zichtbaar en komen in allerlei vormen in de gemeenschap voor. Een paar voorbeelden:

 • Een boer die een leegstaande schuur verhuurt aan een drugsteler.
 • Een notaris die een woningaankoop met contant geld niet meldt.
 • Een winkel die nooit klanten heeft, maar toch grote omzetten draait.
 • Een verhuurder die een woning verhuurt zonder administratie.
 • Een marktkoopman die betere standplaatsen ritselt tegen betaling.
 • Een autoverhuurder die auto’s voorziet van verborgen ruimtes.

Door deze vermenging van onder- en bovenwereld, kunnen inwoners onbedoeld in aanraking komen met criminelen. Dat gaat niet alleen ten koste van de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente, het is ook oneerlijk. Overheidsgeld kan worden misbruikt en eerlijke ondernemers hebben het nakijken tegen met crimineel geld gefinancierde bedrijven. Ondermijning verzwakt stilletjes de rechtspositie van goedwillende burgers en ondernemers.

Wat kunt u doen?

Inwoners en ondernemers vermoeden vaak wel dat er iets niet in de haak is. Door onraad te melden, ook als u twijfelt, kunnen politie en gemeente met signalen aan de slag.

Twee strookjes papier met de tekst illegal en legal

Waar kunt u zoal op letten?

 • Een woning of auto waar mensen steeds iets afhalen.
 • Een winkel die wel open is, maar nooit klanten heeft of waar je alleen contant kunt betalen.
 • Een werkplaats waar niemand aan het werk is.
 • Een bedrijf zonder website of andere (reclame-)uitingen.
 • Veel activiteit op gekke tijden op een afgelegen plek zoals een bedrijventerrein.
 • Camerabewaking bij een pand met vervallen uitstraling.
 • Bedrijven of personen die zonder duidelijke reden plots over veel geld of dure spullen beschikken.

Waar kunt u melden?

Merkt u dit soort zaken op? Meld het dan! 

Politie

U kunt melding doen bij de politie via 0900-8844 of www.politie.nl.

Anders

U kunt ook melding doen bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijke organisatie en dus geen onderdeel van de politie. De gemeente Urk is aangesloten op Meld Misdaad Anoniem en ontvangt op deze manier meldingen.

Wat doet de gemeente?

De gemeente Urk werkt samen met ketenpartners zoals de politie in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. De gemeente kan bijvoorbeeld optreden door vergunningen in te trekken of te handhaven op illegale situaties. Als u vragen heeft, dan kunt u deze stellen via ondermijning@urk.nl.