De gemeente Urk heeft op donderdag 4 augustus  het archief over de periode van 1996-2018 overgedragen aan Het Flevolands Archief. Dat gebeurde tijdens een officiële bijeenkomst in het gebouw van Het Flevolands Archief in Lelystad, dat dit jaar haar vijfjarig bestaan viert. Wethouder Freek Brouwer overhandigde symbolisch een archiefdoos aan de gemeentearchivaris Margreet Bos. Freek Brouwer: “Het is mooi dat het archief nu voor iedereen die onderzoek doet naar de recente geschiedenis van Urk gratis is in te zien. We bedanken Het Flevolands Archief voor deze dienstverlening en zijn trots op de samenwerking met jullie professionele organisatie”. Directeur van Het Flevolands Archief Marloes van der Sommen voegt daar aan toe: “Zo bouwen we samen, tijdens dit mooie jubileumjaar van het archief, aan het verhaal van Flevoland en aan de ambitie van het zoveel mogelijk digitaal beschikbaar maken van het archief.”

Wethouder Freek Brouwer overhandigt een doos met archiefstukken aan Margreet Bos van  HFA
Wethouder Freek Brouwer overhandigt een doos met archiefstukken aan Margreet Bos van HFA.

Het totale archief bestond vóór bewerking uit dossiers met een lengte van 141 meter. Er bleef uiteindelijk 36,75 meter over voor permanente bewaring bij Het Flevolands Archief. Het archief stond in de archiefruimte van de gemeente Urk. Het werd geheel in papier overgebracht. Eerder droeg de gemeente Urk de archieven over de periode 1812-1995 over aan Het Flevolands Archief, waardoor er nu ruim 200 jaar Urker historie te onderzoeken is bij Het Flevolands Archief.

Het nu overgebrachte archief bestaat uit:

  • Secretarie-archief
  • Archief Gemeentewerken
  • Milieuvergunningen
  • Projectarchief bouw gemeentehuis
  • Projectarchief bouw Visafslag
  • Projectarchief Windmolenpark NOP
  • Projectarchief sanering havens Urk
  • Verkiezingsdossiers, 1946-2010
  • Financieel archief

Het archief is kosteloos in te zien bij Het Flevolands Archief.