‘Help winkelondernemers overleven!’ Deze noodkreet horen wij stelselmatig binnen onze gemeente van zowel niet-essentiële winkeliers, kappers, horeca, sportaanbieders en vergelijkbare ondernemers of van de vertegenwoordigers van (winkel)ondernemers op Urk. 

Oneerlijk en onhoudbaar

Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders van gemeente Urk besloten om een dringende oproep te sturen naar minister-president Mark Rutte. “In de brief geven we aan dat de situatie ‘oneerlijk en onhoudbaar’ is voor de ondernemers op Urk”, geeft wethouder Nathanaël Middelkoop aan. Wij steunen onze ondernemers uiteraard graag, , maar als overheidsorganisatie zullen wij ons ook moeten houden aan de landelijke maatregelen. Een situatie die steeds lastiger wordt in de praktijk en zorgt voor steeds meer tweespalt in de samenleving.

Invoering 2G?

Als daar ook nog een 2G-regel bovenop zou komen, dan vreest het college voor nog meer onnodige polarisatie binnen de samenleving. Een situatie die zeer ongewenst is en wat ons betreft voorkomen moet worden. Zoals het college stelt: “Wij zijn hier op tegen. Mochten die plannen doorgang vinden, dan kunnen we u nu al melden dat die voorliggende plannen onuitvoerbaar zijn voor de gemeente Urk. De keuzevrijheid van het individu moet altijd gerespecteerd worden.” De gemeenteraad van Urk onderschrijft dit unaniem en heeft hier recent nog een motie over aangenomen. Gemeente Urk hoopt met het uitbrengen van deze noodkreet dat het nieuwe kabinet komt met een alternatief, mocht de 2G-regel ingevoerd worden.

Voor Urk, voor iedereen

Urk staat niet alleen in deze noodkreet. Steeds meer gemeenten in Nederland trekken bij de minister-president aan de noodbel. We hopen dan ook ten zeerste en verzoeken de minister-president en zijn nieuwe kabinet om rekening te houden met de ondernemers en inwoners van Urk. Zowel college als de gemeenteraad van Urk vrezen voor de effecten van zowel de korte als de langetermijngevolgen van de – niet alleen voor onze gemeente! – steeds minder goed uitvoerbare coronamaatregelen. 

Brief aan minister-president Mark Rutte