Uitnodiging bijeenkomst Urk aardgasvrij 22-06-2021

Dit is een oud bericht.

Wonen zonder aardgas, hoe kunnen we dat op Urk doen? Wat betekent dat voor de warmtevoorziening in uw huis? En wanneer wordt de wijk aardgasvrij in de toekomst? Om te bepalen hoe we dat gaan doen, is de gemeente gestart met het opstellen van de Transitievisie Warmte. Hierin komt te staan hoe Urk in 2050 aardgasvrij kan worden. Wij houden u graag op de hoogte van de voortgang. Bovendien zijn we benieuwd naar hoe u het zou willen aanpakken. Wij nodigen u hierbij uit om aan te sluiten bij onze digitale informatiebijeenkomst op 22 juni.

Digitale informatiebijeenkomst Urk Aardgasvrij

22 juni van 19.30 – 21.00 uur

Wat gaan we bespreken?

  • Waarom een visie voor aardgasvrije wijken?
  • Wat komt er in de Transitievisie Warmte?
  • Wat ging eraan vooraf en hoe verder?
  • Voorlopige resultaten
  • Vragenronde
  • Wat betekent de Transitievisie Warmte voor u?
  • Hoe gaan we na vanavond verder?
  • Vragenronde

Aanmelden

Aanmelden kan door uiterlijk maandag 21 juni a.s. een e-mail te sturen naar duurzaam@urk.nl. Vermeld daarbij uw naam adres, postcode en uw emailadres. U ontvangt op de dag van de bijeenkomst de link voor de bijeenkomst via uw mailbox. Deelnemers aan de bijeenkomst ontvangen van het Energieloket een gratis energiebespaartas. Kijk op www.energieloketflevoland.nl voor meer informatie. Graag tot 22 juni!

Meer informatie

Op deze pagina vind u meer informatie over aardgasvrij Urk en de transitievisie Warmte.