Tegemoetkoming Wmo 2021

De gemeente Urk vindt het belangrijk om mensen die meerkosten moeten maken als gevolg van een chronische ziekte of een beperking, te ondersteunen en daarom kunt u sinds 2016 jaarlijks deze tegemoetkoming aanvragen.

Jaarlijks kunt u een tegemoetkoming aanvragen

De tegemoetkoming bedraagt € 150,00 per jaar en wordt jaarlijks achteraf uitbetaald.

Voor wie is de tegemoetkoming bedoeld?

Alle inwoners van Urk met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum (bijstandsnorm) en weinig vermogen, komen in aanmerking voor de tegemoetkoming.

Er zijn drie voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming.

U had in 2021:

1. Een indicatie of u heeft het volledig wettelijk eigen risico betaald

  • een indicatie van de gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo),
  • of een indicatie in het kader van de Jeugdwet,
  • of een indicatie van het CIZ voor de Wet langdurige zorg (Wlz) voor tenminste 26 weken,
  • of dat in 2019, 2020 en 2021 het volledige wettelijk eigen risico is betaald.

2. Een inkomen niet hoger dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm

In de onderstaande tabel vindt u de bedragen voor mensen die zelfstandig wonen, zonder andere inwonende volwassenen, exclusief vakantietoeslag.

Inkomensgrens (120% van de bijstandsnorm juli 2021)
 niet-pensioengerechtigdpensioengerechtigd
Alleenstaande (ouder)€ 1.229,71€ 1.367,98
Gehuwden / samenwonenden€ 1.756,74€ 1.854,88

Dit zijn standaardnormen die gelden voor personen die zelfstandig wonen, maar afhankelijk van uw leefsituatie kunnen lagere normen gelden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u medebewoners (ook inwonende kinderen) met inkomsten hebt.

Is uw inkomen meer dan 120% van het sociaal minimum dan geldt het meerdere als draagkracht. Als u de draagkracht al gebruikt hebt voor andere bijzondere kosten zoals bijvoorbeeld de eigen bijdrage CAK dan kunt u toch in aanmerking komen voor de tegemoetkoming. U moet daar dan wel bewijsstukken van overleggen.

3. Een vermogen niet hoger dan de voor u geldende bijstandsnorm

Vermogen gebonden in de eigen woning telt tot € 53.100,00 niet mee bij de vermogensbepaling. Heeft u andere bezittingen waarvan het vermogen hoger is dan het bedrag in de onderstaande tabel, dan komt u niet voor de tegemoetkoming in aanmerking. Voorbeelden van vermogen zijn spaargeld, auto die meer waard is dan € 3.000,00, caravan, boot, waardepapieren zoals lijfrentepolissen etc.

Vermogensgrens 2021
Alleenstaande€   6.225,00
Alleenstaande (ouder)€ 12.590,00
Gehuwden / samenwonenden€ 12.590,00

Hoe kan ik de tegemoetkoming aanvragen?

Iedere persoon in het gezin die tot de doelgroep behoort, kan één keer per kalenderjaar een aanvraag doen. De tegemoetkoming over 2021 kunt u tot 1 april 2022 aanvragen. Als u meent dat u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming, dan moet u een aanvraagformulier inleveren, het formulier vindt u op deze pagina. U kunt ook bellen met 0527-689868 of mailen naar werkeninkomen@urk.nl. Wij zorgen er dan voor dat u een aanvraagformulier krijgt toegestuurd.

Aanvraagformulier