Tegemoetkoming Wmo 2023

De gemeente Urk vindt het belangrijk om mensen die meerkosten moeten maken als gevolg van een chronische ziekte of een beperking, te ondersteunen.

Voor wie is de tegemoetkoming bedoeld?

Alle inwoners van Urk met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum (bijstandsnorm) en weinig vermogen, komen in aanmerking voor de tegemoetkoming.

Jaarlijks kunt u een tegemoetkoming aanvragen

De tegemoetkoming bedraagt € 150,00 per jaar en wordt jaarlijks achteraf uitbetaald. U kunt de tegemoetkoming aanvragen vanaf 1 januari 2024. Het aanvraagformulier staat dan op de website.