Tegemoetkoming Wmo 2022

De gemeente Urk vindt het belangrijk om mensen die meerkosten moeten maken als gevolg van een chronische ziekte of een beperking, te ondersteunen.

Jaarlijks kunt u een tegemoetkoming aanvragen

De tegemoetkoming bedraagt € 150,00 per jaar en wordt jaarlijks achteraf uitbetaald.

Voor wie is de tegemoetkoming bedoeld?

Alle inwoners van Urk met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum (bijstandsnorm) en weinig vermogen, komen in aanmerking voor de tegemoetkoming.

Er zijn drie voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming.

U had in 2022:

1. Een indicatie of 3 jaar lang het volledig wettelijk eigen risico betaald

  • een indicatie van de gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), of
  • een indicatie in het kader van de Jeugdwet, of
  • een indicatie van het CIZ voor de Wet langdurige zorg (Wlz) voor tenminste 26 weken, of
  • in 2020, 2021 en 2022 het volledige wettelijk eigen risico is betaald.

2. Een inkomen niet hoger dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm

In de onderstaande tabel vindt u de bedragen voor mensen die zelfstandig wonen, zonder andere inwonende volwassenen, exclusief vakantietoeslag.

Inkomensgrens (120% van de bijstandsnorm juli 2022)
 niet-pensioengerechtigdpensioengerechtigd
Alleenstaande (ouder)€ 1.323,00€ 1.471,00
Gehuwden / samenwonenden€ 1.889,00€ 1.993,00

Dit zijn standaardnormen die gelden voor personen die zelfstandig wonen, maar afhankelijk van uw leefsituatie kunnen lagere normen gelden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u medebewoners (ook inwonende kinderen vanaf 27 jaar) met inkomsten hebt.

Is uw inkomen meer dan 120% van het sociaal minimum dan geldt het meerdere als draagkracht. Als u de draagkracht al gebruikt hebt voor andere bijzondere kosten zoals bijvoorbeeld de eigen bijdrage CAK dan kunt u toch in aanmerking komen voor de tegemoetkoming. U moet daar dan wel bewijsstukken van overleggen.

3. Een vermogen niet hoger dan de voor u geldende bijstandsnorm

Vermogen gebonden in de eigen woning telt niet mee bij de vermogensbepaling. Heeft u andere bezittingen waarvan het vermogen hoger is dan het bedrag in de onderstaande tabel, dan komt u niet voor de tegemoetkoming in aanmerking. Voorbeelden van vermogen zijn spaargeld, auto die meer waard is dan € 3.000,00, caravan, boot, waardepapieren zoals lijfrentepolissen etc.

Vermogensgrens 2022
Alleenstaande€   6.505,00
Alleenstaande (ouder)€ 13.010,00
Gehuwden / samenwonenden€ 13.010,00

Hoe kan ik de tegemoetkoming aanvragen?

Iedere persoon in het gezin die tot de doelgroep behoort, kan één keer per kalenderjaar een aanvraag doen. De tegemoetkoming over 2022, moet worden aangevraagd voor 1 juli van dit jaar.  Als u denkt dat u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming, dan kunt u een aanvraagformulier inleveren, het formulier vindt u op deze pagina. U kunt ook bellen met 0527-689868 of mailen naar werkeninkomen@urk.nl. Wij zorgen er dan voor dat u een aanvraagformulier krijgt toegestuurd.

Waar moet ik dit formulier inleveren?

Dit aanvraagformulier met alle benodigde bewijsstukken kunt u:

  • mailen naar werkeninkomen@urk.nl
  • printen en inleveren bij het gemeenteloket op Singel 9 in Urk (het gemeenteloket is alleen geopend op afspraak, u mag het ook in de brievenbus doen)
  • of printen en opsturen naar de gemeente Urk t.a.v. Sociaal domein – Werk en inkomen op het adres Postbus 77,8320 AB Urk