De subsidiepot voor zonnepanelen en/of zonneceldakpannen voor woningen in bestaand gebied is leeg!

De subsidiepot (€ 150.000,00)  van zonnepanelen en/of zonneceldakpannen woningen in bestaand is leeg! U kunt geen gebruik meer maken van deze subsidie.

De subsidiepot voor zonnepanelen en/of zonneceldakpannen voor woningen in de Zeewijk is leeg

De subsidiepot (€ 50.000,00) van zonnepanelen en/of zonneceldakpannen voor woningen in de Zeewijk is leeg! U kunt geen gebruik meer maken van deze subsidie.

Er is nog subsidie beschikbaar voor woningen in de Oranjewijk

Voor de woningen in de Oranjewijk geldt dat de woning voor 1 januari 2018 moet zijn gebouwd. Nieuwbouwwoningen die na 1 januari 2018 zijn of worden gerealiseerd komen niet in aanmerking voor de subsidie.

 

Hoe kom ik in aanmerking voor subsidie voor een bestaande woning in de Oranjewijk?

U komt alleen in aanmerking voor subsidie door het  onderstaande formulier in te vullen. Bij het indienen van het formulier moet u de offerte van de installateur bijvoegen. Als het formulier is ingevuld en ingediend, controleert de gemeente of u aan de gestelde voorwaarden voldoet. Als het formulier juist is ingevuld, ontvangt u een bevestiging van uw aanvraag en wordt het subsidiebedrag voor u gereserveerd. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en worden in behandeling genomen zolang het budget toereikend is.

Vraag hier uw subsidie zonne-energie voor een bestaande woning in de Oranjewijk aan

Nadat de installatie is geplaatst én werkt, kunt u de factuur van de installateur sturen naar zonneregeling@urk.nl. Vermeld daarbij uw adres, rekeningnummer en kenmerk van de reserveringsbrief die u eerder heeft ontvangen. Wilt u ook aangeven wanneer de panelen zijn geplaatst? U verleent medewerking aan een controle ter plaatse door ambtenaren van de gemeente Urk. Als aan alle voorwaarden is voldaan, ontvangt u een subsidiebeschikking waarin het subsidiebedrag binnen 30 dagen aan u wordt over gemaakt.

Installaties die in 2019 zijn uitgevoerd, komen helaas niet meer in aanmerking voor subsidie.

Hoogte subsidie

  • Voor zonnepanelen: een eenmalig bedrag van € 20,00 per 100 Wattpiek (Wp) vanaf een minimum geïnstalleerd vermogen van 1.000 Wattpiek tot een maximum geïnstalleerd vermogen van 5.000 Wattpiek. De subsidie bedraagt maximaal € 1.000,00.
  • Voor zonneceldakpannen: een eenmalig bedrag van € 30,00 per 100 Wattpiek (Wp) vanaf een minimum geïnstalleerd vermogen van 1.000 Wattpiek tot een maximum geïnstalleerd vermogen van 5.000 Wattpiek. De subsidie bedraagt maximaal € 1.500,00.
  • Voor een uitbreiding van een bestaande installatie met zonnepanelen en/of zonneceldakpannen wordt alleen het extra geïnstalleerde vermogen ten opzichte van het al aanwezige vermogen tot de grens van 5.000 Wattpiek in de berekening meegenomen.

Let op; dit geldt alleen voor aanvragen welke nog niet eerder subsidie hebben aangevraagd. Aanvragers die al eerder subsidie hebben ontvangen, komen niet meer in aanmerking voor subsidie. Er kan per adres slechts éénmaal subsidie worden verstrekt.

Contact

Neem bij vragen en/of opmerkingen contact op met Linda Hakvoort van de gemeente Urk via telefoonnummer: 0527-689868 of stuur een e-mail naar zonneregeling@urk.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?