Wat is het?

Als u op straat wilt optreden, vraag dan van tevoren aan de gemeente of u hier een ontheffing voor nodig hebt.

Wat moet ik doen?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef hierbij de volgende informatie:

  • de plek van uw optreden
  • de datum en tijdstip(pen) van uw optreden

Wat kost het?

€ 34,30

Hoelang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.