Wilt u voor het eerst een woning kopen, maar staan de hoge woonlasten u in de weg? Met de starterslening kunt u in de meeste gevallen, toch de woning kopen die u op het oog heeft.

Starterslening + Combinatielening

De starterslening bestaat per uit 2 delen:

  • 1. een (box 1) deel dat annuïtair wordt afgelost; de Starterslening
  • 2. Een (box 3) deel dat oploopt; de Combinatielening

Voor de Starterslening en Combinatielening heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten. De aflossing van uw Starterslening ‘betaalt’ u de eerste 3 jaar met de Combinatielening. De Combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar altijd op. Na deze periode van 3 jaar betaalt u (in principe) rente en aflossing. Op het moment dat u de volledige rente en/of aflossing betaalt, lost u op beide leningdelen af.

Hoogte van de Starterslening

Om de hoogte van de Starterslening vast te stellen, hanteert het SVn de normen van NHG. De hoogte van de starterslening hangt af van uw inkomen en de voorwaarden van de gemeente Urk en het ‘gat’ tussen uw eerste hypotheek en de koopsom van de woning.

De vastgestelde hoogte van de starterslening door de gemeente Urk bedraagt maximaal € 37.000,00.

Hertoets

Als u denkt dat het inkomen van uw huishouden onvoldoende is, kunt u een hertoets aanvragen. Als uw inkomen op een hertoetsmoment inderdaad onvoldoende is, betaalt u een maandlast die wel past bij het inkomen van uw huishouden.

Aanvraagformulier starterslening nieuwbouwwoning

Om de nieuwbouwwoning in aanmerking te laten komen voor een starterslening, levert u het aanvraagformulier eerst bij de gemeente Urk in. Voeg hierbij een kopie van de verkoopovereenkomst toe en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de koper(s). De EPC-waarde van de woning dient op het moment van verlenen van de omgevingsvergunning gelijk of lager te zijn dan de EPC-waarde die het bouwbesluit op dat moment vereist. Hieronder kunt u het aanvraagformulier voor de nieuwbouwwoning downloaden.

Aanvraagformulier starterslening energieneutrale nieuwbouwwoning

Om de energieneutrale nieuwbouwwoning in aanmerking te laten komen voor een starterslening, levert u het aanvraagformulier eerst bij de gemeente Urk in. Voeg hierbij een kopie van de verkoopovereenkomst toe en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de koper(s).

Voor het toetsen van een energieneutrale woning moet u gebruik maken van het PHPP programma. Het PHPP is een rekenprogramma die het energiegebruik van woningen/gebouwen doorrekent. In deze berekening moeten alle gegevens van de geplande woning ingegeven worden en aan de hand van een berekening wordt uitsluitsel gegeven over de thermische eigenschappen van de woning.

De bouwer/ontwikkelaar moet bij indiening van het aanvraagformulier aantonen door een deugdelijke PHPP berekening dat de nieuwbouwwoning op het moment van verlenen van de omgevingsvergunning energieneutraal is. Hieronder kunt u het aanvraagformulier voor de energieneutrale nieuwbouwwoning downloaden.

Aanvraagformulier starterslening bestaande woning

Om de bestaande woning in aanmerking te laten komen voor een starterslening, levert u het aanvraagformulier eerst bij de gemeente Urk in. Voeg hierbij een kopie van de verkoopovereenkomst toe en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de koper(s). Nadat het aanvraagformulier volledig is ingevuld, wordt de aanvraag pas in behandeling genomen. De gemeente toetst alleen of de woning gelabeld kan worden als starterswoning, het SVn berekent de hoogte van de starterslening (max. € 37.000,00). Hieronder kunt u het aanvraagformulier om de bestaande woning te labelen als ´starterswoning´ downloaden.

Informatieset SVn

Bij de balie van het gemeentehuis van Urk liggen informatiesets van het SVn. Deze kunt u tijdens openingstijden ophalen.

Voorwaarden gemeente Urk

De gemeente Urk heeft een aantal voorwaarden opgesteld waaraan u moet voldoen om voor de starterslening in aanmerking te kunnen komen. Het document met onze voorwaarden kunt u hieronder downloaden.

Contact

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met  Linda Hakvoort van de gemeente Urk.

Telefoon: 0527-689868
E-mail: ctj.hakvoort@urk.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?