Wilt u voor het eerst een woning kopen, maar is de prijs van de woning hoger dan het bedrag dat u maximaal kunt lenen? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een Starterslening. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van de woning en de maximale hypotheek die een bank verstrekt.

De Starterslening is een aanvullende lening bovenop uw normale hypotheek. De hoogte van de Starterslening bedraagt maximaal 10% van de NHG-grens. De Starterslening heeft een looptijd van maximaal 30 jaar. De eerste drie jaar betaalt u geen rente en aflossing. Hierna betaalt u in principe rente en aflossing, tenzij u dat nog niet kunt betalen. U kunt dan een hertoets aan vragen bij de het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). De Starterslening kan altijd (geheel of gedeeltelijk) boetevrij afgelost worden.

Starterslening 2024

Voor 2024  is de NHG-grens vastgesteld op € 435.000,- . Om in aanmerking te komen voor een starterslening  betekent dit dat ook de maximale koop(-/aanneem)som inclusief verbeterkosten en meerwerk voor de woning voor 2024 wordt gesteld op € 348.000,00. (80% van NHG-grens)

De hoogte van de starterslening 2024 wordt gesteld op € 43.500,00 (10% van NHG-grens).

Voorwaarden

In de gemeente Urk kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een Starterslening. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U heeft nooit eerder een eigen woning gekocht of verkregen.
  • Indien u samen met uw partner een woning koopt, mag uw partner ook nooit eerder een eigen woning hebben gekocht of verkregen.
  • U en uw eventuele partner wonen in Nederland en zijn verblijfsgerechtigd.
  • U en uw eventuele partner zijn op het moment van de aanvraag meerderjarig.
  • De maximale koop(-/aanneem)som van de woning is niet hoger dan 80% van de NHG-grens, inclusief verbeterkosten en meerwerk.
  • De aankoop voldoet altijd aan de meest actuele Voorwaarden en Normen NHG.
  • U en uw eventuele partner moeten de woning zelf gaan bewonen.

Aanvraagformulier toestemming starterslening

DigiD linkVraag de toestemming aan

Indien u voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Starterslening, ontvangt u een toewijzing van het college. Met de toewijzing kan een aanvraag voor de Starterslening worden ingediend bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.