Spuiweg (ontsluitingsweg Urk)

Om Urk en de zuidwesthoek van de Noordoostpolder in de toekomst bereikbaar te houden, werkt de provincie Flevoland de komende jaren de plannen voor een nieuwe ontsluitingsweg verder uit.

Dat doet de provincie in nauwe samenwerking met de gemeenten Urk en Noordoostpolder. Met deze ontsluitingsweg worden de A6, de Domineesweg, de Staartweg en de Urkerweg met elkaar verbonden.

Op de website van de provincie Flevoland vindt u de actuele informatie, de achtergrond en de ontwikkelingen over de ontsluitingsweg Urk.

Nieuwsbrief

Recent is de eerste digitale nieuwsbrief van het project Spuiweg (ontsluitingsweg Urk) verschenen. Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen? Meld u zich dan aan via de website van de provincie. Op de website vindt u onderaan de projectpagina de nieuwsbrief (Provincie Flevoland Nieuwsbrief) en de mogelijkheid om u aan te melden: Spuiweg (ontsluitingsweg Urk) - Provincie Flevoland.

Luchtfoto van de Domineesweg te Urk
©Fotostudio Wierd