Reclamemateriaal verspreiden

Wat is het?

Het is verboden gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden op door het college aangewezen openbare plaatsen.

Het college kan de werking van het verbod beperken tot bepaalde dagen en uren.

Het verbod geldt niet voor het huis-aan-huis verspreiden of het aan huis bezorgen van gedrukte of geschreven stukken en afbeeldingen.

Hoe werkt het?

De gemeente maakt afspraken met u over het opruimen van zwerfvuil na het uitdelen van uw reclamemateriaal. Ook let de gemeente op eventuele gevolgen voor de openbare orde (teksten mogen niet opruiend zijn).

Wat moet ik doen?

Laat de gemeente vooraf weten dat u reclamemateriaal wilt gaan verspreiden. Geef hierbij de volgende informatie:

  • de reden, de datum, het tijdstip en de plaats van verspreiding
  • het soort reclamemateriaal