Waar staan we nu?

Fase 1 is recent afgerond. In het laatste kwartaal van vorig jaar zijn alle inloopavonden georganiseerd. Er is veel waardevolle informatie opgehaald. Alle opmerkingen en aandachtspunten zijn gebundeld. 

Het college heeft een lijst van actiepunten opgesteld, waar we dit jaar al mee aan de slag gaan. De inhoud van deze lijst komt rechtstreeks uit opbrengst van de inloopavonden. 

De komende maanden neemt het college een aantal besluiten ter uitvoering van deze actiepunten.

Natuurlijk gaan we ook door met fase 2. Op dit moment zijn we gestart met het maken en ontwerpen van oplossingen voor diverse knelpunten. Ons doel is om voor de zomer mogelijke oplossingen met de inwoners te delen en samen hierover het gesprek te voeren.

een foto van één inloopbijeenkomst, op de foto staan 6 mensen rond een tafel met elkaar in gesprek.