Wat is het?

  • U betaalt precariobelasting voor het gebruiken van gemeentegrond, bijvoorbeeld omdat u een terras, steiger, reclamebord of container plaatst.
  • U betaalt ook precariobelasting als u artikelen voor de verkoop op straat wilt uitstallen.

Wat kost het?

Terrassen

1.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in gebruik nemen van gemeentegrond ten behoeve van een terras per vierkante meter in Wijken 1, 2 of 3, het havengebied en de Klifweg

1.1.1 per dag € 2,25

1.1.3 per maand € 5,60

1.1.4 per seizoen € 11,20

1.1.5 per jaar € 16,85

1.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in gebruik nemen van gemeentegrond ten behoeve van een terras per vierkante meter buiten Wijk 1, 2 of 3, het havengebied en de Klifweg:

1.2.1 per dag € 2,25

1.2.3 per maand € 3,35

1.2.4 per seizoen € 5,60

1.2.5 per jaar € 6,75

Winkelwagenstallingen

2.1 Het tarief bedraagt voor het hebben van een winkelwagenstalling:

2.1.1 voor de eerste vierkante meter of gedeelte daarvan € 56,10

2.1.2 voor iedere volgende vierkante meter of gedeelte daarvan € 3,35

Gebruik of genot van gemeentegrond voor commerciële doeleinden

3.1 Voor het hebben van voorwerpen op of boven gemeentegrond, voor zover het gebruik van de gemeentegrond commerciële doeleinden betreft en langer duurt dan 1 maand.

Indien het gebruik langer duurt dan 1 maand, wordt vanaf de eerste dag van gebruik precariobelasting in rekening gebracht en bedraagt het tarief

3.1.1 per maand voor de eerste vierkante meter of gedeelte daarvan € 16,85 voor iedere volgende vierkante meter of gedeelte daarvan € 1,15

3.1.2 per jaar voor de eerste vierkante meter of gedeelte daarvan € 78,65 voor ieder volgende vierkante meter of gedeelte daarvan € 8,40

Gebruik of genot van gemeentegrond voor niet-commerciële doeleinden

3.1 Voor het hebben van voorwerpen op of boven gemeentegrond, voor zover het gebruik van de gemeentegrond niet-commerciële doeleinden betreft en langer duurt dan 1 maand. Indien het gebruik langer duurt dan 1 maand, wordt vanaf de eerste dag van gebruik precariobelasting in rekening gebracht en bedraagt het tarief per m²

3.1.1 per maand voor de eerste vierkante meter of gedeelte daarvan € 11,20 voor iedere volgende vierkante meter of gedeelte daarvan € 0,80

3.1.2 per jaar voor de eerste vierkante meter of gedeelte daarvan € 56,10 voor iedere volgende vierkante meter of gedeelte daarvan € 5,60

Leidingen, kabels en buizen

5.1 Het tarief per jaar bedraagt voor leidingen, kabels en buizen per strekkende meter € 3,35

Wat moet ik doen?

U hoeft zelf geen aparte aangifte te doen voor precariobelasting. In de vergunning voor het gebruik van openbare gemeentegrond staat vermeld dat er precariobelasting in rekening zal worden gebracht. Nadat de vergunning is verleend, krijgt u automatisch een aanslag voor de precariobelasting.

Bezwaar maken

  • Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u bezwaar maken.
  • Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.
  • Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.