Praktijkondersteuner Jeugd GGZ voor mentaal welbevinden

Dit is een oud bericht.

‘Mentaal welbevinden gaat over tevredenheid, geluk en kwaliteit van leven. Balans in het leven is daarin belangrijk. Als we niet goed in ons vel zitten, gaan we vaak als eerst naar onze huisarts. De huisarts heeft een belangrijke rol en positie in de zorg. Niet alleen medisch, maar ook in welzijn. De Praktijkondersteuner van de huisarts voor Jeugd GGZ speelt een belangrijke rol voor jeugdigen met (lichte, veel voorkomende) psychische problematiek. Op Urk hebben we hiervoor sinds 2014 al Praktijkondersteuners voor Jeugd GGZ. De afgelopen jaren zijn er diverse ontwikkelingen geweest. We vonden het belangrijk om te onderzoeken wat Urk nodig heeft om er voor te zorgen dat we kunnen doen wat nodig is voor onze inwoners.’ Aldus wethouder Freek Brouwer. 

Geschiedenis van de praktijkondersteuner op Urk 

In 2015 kwam met de decentralisatie de verantwoordelijkheid voor Jeugdhulp bij gemeenten te liggen. Het doel was om de zorg dichter bij de inwoner te organiseren. Huisartsenpraktijk Het Dok zag in 2014 een kans voor een Praktijkondersteuner Jeugd GGZ en nam hiervoor het initiatief naar de gemeente. Het Dok zocht hierin contact met Progress (praktijk voor kinder en jeugd GGZ). Gezamenlijk organiseerden zij een passend hulpaanbod voor psychische hulp voor jeugdigen dicht bij huis. De meeste huisartsenpraktijken op Urk werken dan ook al met een Praktijkondersteuner Jeugd GGZ sinds 2014. 

Op Urk blijven we omzien en blijven we in verbinding 

In 2021 is er onderzoek geweest naar de inzet van de Praktijkondersteuner Jeugd op Urk. De conclusies uit dit onderzoek zijn dat Praktijkondersteuning Jeugd een functie is die sterk en lang ingebed is in de lokale structuur. En dat het belangrijk is om de Praktijkondersteuning Jeugd toekomstgericht te organiseren. Het versterken van samenwerking van organisaties op Urk helpt hierbij. Met de doorontwikkeling kijken we verder dan naar de jeugdige alleen. Er is ook oog voor het gezin en de schoolsituatie. De doorontwikkeling richt zich ook op meer aandacht voor verbinding tussen de Praktijkondersteuner Jeugd en de lokale partijen op Urk. Het gaat dan om de partijen Caritas, Zorggroep Oude en Nieuwe Land en de gemeente Urk.  

Doorontwikkeling van de Praktijkondersteuner Jeugd 

Op 18 januari is de ontwikkelagenda door de betrokken partijen ondertekend. Met de ondertekening bevestigen alle betrokken partijen dat zij de doorontwikkeling belangrijk vinden. Én wat het belang is van een samenwerkingsnetwerk. Met deze ontwikkelagenda zullen de partijen dit jaar gaan werken aan het afspraken maken met elkaar. De afspraken gaan vooral over hoe psychische problemen voorkomen of vroeg gesignaleerd kunnen worden. Met deze aanpak is het de bedoeling om in het preventieve veld, meer aandacht te hebben voor het welzijn van de jeugd. 

Diverse mensen met een A4 papier in de hand voor een rode achtergrond met mensen erop
Op de foto van links naar rechts: Sandra Lips (praktijkmanager Het Dok), Job van Dijkhuizen (regiomanager Zorggroep Oude en Nieuwe Land), Antonie van Schothorst (praktijkhouder Het Dok), Eline Quist (Progress), Albert Hilvers (bestuurder Zorggroep Oude en Nieuwe Land), Wethouder Freek Brouwer (gemeente Urk), Gerdie Brouwer (Progress) en Anne Salomonson (bestuurder Caritas).