Wat is het?

U wilt een evenement of activiteit aankondigen, zoals een braderie, beurs, of open dag.

Hoe werkt het?

Voorwaarden

  • per evenement of activiteit doet u 1 melding
  • per evenement of activiteit mag u maximaal 15 reclameborden plaatsen voor maximaal 14 aaneengesloten dagen
  • per periode worden slechts 2 vergunningen afgegeven
  • De borden mogen op de doorgaande wegen worden geplaatst in het gearceerde gebied op de plattegrond behorende bij de beleidsregels.

Wat moet ik doen?

Vul het formulier in (E-Herkenning)

U meldt de plaatsing uiterlijk 3 weken van tevoren. Echter niet eerder dan 6 maanden voorafgaand aan de plaatsing. 


Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Wat kost het?

€ 41,00

Zorgt u ervoor dat u zelf de reclameborden weer verwijdert? Anders zijn wij genoodzaakt € 35,00 in rekening te brengen per niet verwijderd reclamebord.