PGB

In sommige gevallen kunt u zelf uw ondersteuning regelen met een persoonsgebonden budget (PGB). Het PGB is een geldbedrag, maar dat geld krijgt u niet zelf op uw bankrekening. We maken het over naar de Sociale Verzekeringsbank, die er uw aanbieder van betaalt.

Wat zijn de voorwaarden voor een PGB?

Een PGB is alleen onder de volgende strikte voorwaarden mogelijk:

 • Er is geen zorg in natura beschikbaar die passend is voor uw situatie.
 • U moet aantonen dat u uw eigen ondersteuning kunt organiseren.
 • U maakt een hulpverleningsplan met daarin duidelijke doelen voor korte en lange termijn en motiveert de keuze voor een PGB.
 • De hulp die u via een PGB inkoopt is veilig, nuttig en van goede kwaliteit.
 • Alleen bij hoge uitzondering is het mogelijk dat er met een PGB iemand uit uw eigen omgeving wordt betaald. Dit kan niet voor behandeling of kortdurend verblijf (logeren).
 • Een PGB is nooit meer dan de kosten van zorg in natura zoals de gemeente die heeft ingekocht.
  • 90% van het tarief voor hulpverleners die in dienst zijn van een professionele organisatie.
  • 80% van het tarief voor hulpverleners die als ZZP-er werkzaam zijn.
  • 35% van het tarief voor personen uit het sociaal netwerk of die niet als personen onder de eerste twee vallen. Komt het tarief hiermee onder het wettelijk minimum loon? Dan wordt het wettelijk minimum loon gehanteerd.

PGB budgetplan

Met het PGB budgetplan kunt u laten zien dat u hebt nagedacht over de manier waarop u het PGB budget wilt besteden. Hiervoor kunt u de volgende knop gebruiken. Na het invullen bekijkt de gespreksvoerder het plan en geeft aan u terug of het akkoord is.

PGB budgetplan invullen