Journalisten kunnen rechtstreeks contact opnemen met team Communicatie.