Het Oude Dorp van Urk is sinds 2017 blauwe zone. De blauwe zone is op straat herkenbaar aan verkeersborden bij iedere ingang van de blauwe zone. Deze ingang is voorzien van een blauwe lijn op de weg. De parkeervakken binnen de blauwe zone zijn ook blauw belijnd. De straten zijn: Handelskade, ’t Klif, Klifweg, Bornholmlaan en Wijk 1 t/m 8.

Parkeerschijf, maximaal 3 uur

Bezoekers mogen met een parkeerschijf maximaal 3 uur parkeren in de blauwe zone van het Oude Dorp van Urk. Op de parkeerschijf geeft u aan hoe laat u uw auto hebt geparkeerd. Op deze manier kan de buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) zien hoelang uw auto nog op de parkeerplek mag staan. Wilt u uw motor parkeren? Dan hoeft u geen blauwe parkeerschijf te gebruiken. Wij vragen u wel om uw motor niet hinderlijk te parkeren voor andere weg-/trottoirgebruikers.

Lang parkeren?

Dan zijn er parkeerterreinen waar u zonder parkeerschijf kunt parkeren. Hieronder ziet u de kaart van de blauwe zone. Rechts daarvan ziet u de namen van de parkeerterreinen. Als u daarop klikt, opent de route naar die parkeerplek in Google Maps.

Plattegrond van Urk met daarop de 4 langparkeerplaatsen

Parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart

Een voertuig met een gehandicaptenparkeerkaart mag 3 uur parkeren in de blauwe zone. De parkeerschijf moet wel juist gebruikt worden, naast de gehandicaptenparkeerkaart. Als het niet anders kan, mag het voertuig buiten de parkeervakken geparkeerd worden. Wij vragen u wel om bij het parkeren rekening te houden met het andere verkeer.

Parkeerontheffing voor bewoners en winkeliers in de blauwe zone

Bewoners en winkeliers kunnen met een parkeerontheffing zonder tijdsduurbeperking en parkeerschijf parkeren in de blauwe zone. U krijgt dan een parkeerpas. In hoofdstuk 3.1 van de beleidsregelslink naar pdf bestand leest u de voorwaarden om deze parkeerpas te krijgen.

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u hier digitaal uw parkeerpas aanvragen. Let op dat u bij het aanvragen documenten worden gevraagd. Deze staan omschreven in de beleidsregelslink naar pdf bestand (hoofdstuk 3.1.3).  Heeft u voor uw aanvraag een machtigingsformulier nodig?

Download het machtigingsformulier

DigiD linkAanvraag ontheffing blauwe zone - Inwoners

eHerkenning linkAanvraag ontheffing blauwe zone - Zakelijk

Let op:

 • De mails van gemeente Urk kunnen in uw spam-/reclamebox terecht komen.
 • Bij de aanvraag gaat u ermee akkoord dat wij uw contactgegevens mogen gebruiken om contact op te nemen als het gaat om de parkeerontheffing.

Komt u er digitaal niet uit? En is er niemand die u hiermee kan helpen? Dan kunt u hiervoor een afspraak maken. De aanvraag wordt verder wel digitaal afgehandeld. Hiervoor heeft u dus wel een identiteitsbewijs, e-mailadres en de documenten nodig, zoals hierboven omschreven.

Belangrijke informatie

 • Uw aanvraag wordt binnen 5 werkdagen behandeld.
 • Na goedkeuring krijgt u een bevestigingsmail via het opgegeven e-mailadres.
 • Met deze e-mail kunt u uw parkeerpas ophalen bij de balie van het gemeentehuis. Zonder de gegevens in deze e-mail kan de baliemedewerker uw parkeerpas niet meegeven.

Tijdelijke parkeerontheffing voor bedrijven

Met een tijdelijke parkeerontheffing kunt u als bedrijf tijdelijk in de blauwe zone parkeren.  Een tijdelijke parkeerontheffing heeft altijd een begin- en einddatum.  Heeft u als bedrijf een klus in de blauwe zone? Lees in de beleidsregelslink naar pdf bestand (hoofdstuk 4) of u aan de voorwaarden voldoet. 

Stuur een e-mail naar blauwezone@urk.nl om een aanvraag te doen. Zet in uw mail:

 • De naam van het bedrijf
 • Telefoonnummer contactpersoon van het bedrijf
 • Kenteken voertuig(en)
 • De duur van de tijdelijke parkeerontheffing (duur van de klus)
 • Adres van de klus
 • Of u 2 voertuigen tegelijk nodig heeft bij de klus (volgens de regels mag er 1 voertuig per bedrijf tegelijk bij een klus staan)

Let op: de mails van gemeente Urk kunnen in uw spam-/reclamebox terecht komen.

Belangrijke informatie

 • De aanvraag wordt binnen 48 uur (op werkdagen) behandeld.
 • Heeft u een spoedklus? Dan bieden wij de mogelijkheid om voor maximaal 3 werkdagen een tijdelijke parkeerontheffing bij de balie aan te vragen. U krijgt de ontheffing digitaal via e-mail. Een kentekenbewijs meenemen is niet nodig.
  Maak hiervoor een afspraak(externe link)
 • U krijgt via het opgegeven e-mailadres de bevestiging en de voorwaarden. Deze e-mail is ook meteen uw bewijs van de tijdelijke ontheffing.
 • De tijdelijke ontheffing wordt in onze administratie geregistreerd op kenteken. De BOA controleert tijdens de controle het kenteken in de administratie. De duur van de klus en het kenteken staat in de administratie. Daarom hoeft er geen fysiek bewijs achter de voorruit te liggen. Als er tijdens de controle iets niet klopt, bijvoorbeeld de datum is verstreken, kan de BOA om de bevestigingsmail vragen bij de werknemer. Heeft de werknemer deze niet bij zich? Of is de werknemer  niet vindbaar? Dan kan de BOA een boete uitschrijven. De bevestigingsmail mag natuurlijk ook uitgeprint (zichtbaar en leesbaar) achter de voorruit neergelegd worden.

Let u ook op de regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening?

Die blijven ook gelden met een parkeerontheffing. 

Artikel 5.6 Kampeermiddel e.d.

 • Lid 1  Het is verboden een (woonwagen, kampeerwagen, caravan, camper, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk) voertuig dat voor recreatie dan wel anderszins uitsluitend of mede voor andere verkeersdoeleinden wordt gebruikt.
 • Langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben op een bebouwde kom gelegen weg.
 • Op een andere door het college aangewezen plaats te doen of laten staan, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

Artikel 5.8 Grote voertuigen

 • Lid. 2  Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2.4 meter te parkeren op een door het college aangewezen weg, waar naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte.
 • Lid. 3. Het verbod in het tweede lid is niet van toepassing op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 08:00 tot 18:00 uur.

Tijdelijk buiten de vakken parkeren

Wilt u als bedrijf tijdelijk uw auto buiten de vakken parkeren? Dan kunt u dat invullen bij het aanvragen van een tijdelijke parkeerontheffing. De gemeente beoordeeld of er nadelige gevolgen kunnen ontstaan op die locatie. U krijgt binnen 5 werkdagen antwoord via e-mail. Deze e-mail moet uitgeprint, zichtbaar en leesbaar op het dashboard liggen tijdens de ontheffingsperiode. De BOA is altijd bevoegd om aanwijzingen te geven die opgevolgd moeten worden. 

Veel gestelde vragen

Hoe lang mag ik als bezoeker van de blauwe zone parkeren?

U mag met een parkeerschijf 3 uur parkeren.

Ik heb eigen grond waar ik op kan parkeren. Wat zijn daar de regels voor?

Het stuk eigen grond moet aangegeven worden met oranje belijning die de gemeente aanbrengt. Eigengemaakte belijning is niet geldig. De gemeente beoordeelt voor het aanbrengen van de belijning of er door parkeren op die locatie nadelige gevolgen kunnen ontstaan. Neem contact op via blauwezone@urk.nl als u een eigen stuk grond heeft. Hiernaast heeft u ook recht op een parkeerontheffing.

Ik woon in het Oude Dorp. Ik heb geen auto maar mijn mantelzorger komt iedere dag bij mij. Kan ik ook een parkeerontheffing krijgen?

Ja dat kan. De aanvraag moet wel gedaan worden via de DigiD van de bewoner. Bij de aanvraag mag de auto van eerstegraads familie, mantelzorger of eigen (lease)auto doorgegeven worden. Voor alle details kunt u de beleidsregels lezen.

Mijn pasje lag op het dashboard, maar ik kreeg wel een bekeuring. Is dat terecht?

Ja, dat is terecht. In de beleidsregels staat duidelijk dat het pasje achter de voorruit van de auto moet worden geplakt. Dit staat ook extra in de brief die meegegeven is toen u uw pasje kreeg. Hiervoor wordt ook een inschuifhoesje meegeleverd. Als uw pasje op het dashboard ligt, kan de BOA deze niet scannen. Zo kan de BOA niet controleren of uw pas geldig is