Logo leefbaar platteland

Vanaf 15 juni 2021 is het Fonds Leefbaar Platteland 2021-2023 opengesteld. Met een bedrag van 2 miljoen euro ondersteunt provincie Flevoland de komende jaren gezamenlijke initiatieven voor een vitaal Flevolands platteland. Het gaat om initiatieven die de kwaliteit van het wonen in de dorpen en het buitengebied in Flevoland vergroten. Wie heeft een goed idee dat bijdraagt aan de toekomst van het platteland van Flevoland? Of wil daar over meedenken? Misschien kunnen we helpen bij het realiseren van het plan.

Gedeputeerde Harold Hofstra: “Met het Fonds Leefbaar Platteland steunen we projecten voor de sociale verbondenheid en de leefbaarheid van onze inwoners in het buitengebied. Samen werken we aan een vitaal Flevoland, waar we goed kunnen leven, wonen en werken”.

Klik hier voor meer informatie