Het gemeentelijk stembureau houdt een openbare zitting op donderdag 16 maart 2023 om 9.30 uur in de kantine van het gemeentehuis. Tijdens deze openbare zitting worden alle processen-verbaal beoordeeld en bepaald of er hertellingen op stembureauniveau moeten plaatsvinden. Eventuele fouten worden hersteld en de totaaluitslag op gemeenteniveau wordt vastgesteld. Na het vaststellen worden de processen-verbaal gepubliceerd op deze website.