Op dit moment worden de meeste woningen verwarmd met aardgas. Hierbij komt veel CO2 vrij. Om klimaatverandering tegen te gaan, hebben we in Nederland afgesproken over te stappen naar andere, duurzame energiebronnen. Sinds 2018 worden nieuwe woningen niet meer aangesloten op aardgas. In 2050 moeten ook alle andere woningen en gebouwen aardgasvrij zijn.

Urk mooi houden voor onze kinderen en kleinkinderen. Dat willen we allemaal. De gemeente werkt daarom aan een duurzaam Urk in 2050. De eerste stap is een plan om alle huizen en gebouwen op Urk -net als vroeger- weer aardgasvrij te maken.

De Transitievisie Warmte

Om de huizen op Urk toekomstbestendig te maken, werkt de gemeente in 2021 aan een plan: de Transitievisie Warmte. Hierin staat hoe Urk in 2050 aardgasvrij kan worden: welke duurzame warmteoplossing het beste past en wanneer een wijk kansrijk is om van het aardgas af te gaan. Iedere wijk op Urk is immers anders. En bij iedere wijk passen andere mogelijkheden. In samenwerking met de inwoners van Urk werken we de plannen uit. De Transitievisie Warmte is de basis voor wijkuitvoeringsplannen. Daarin wordt per wijk concreet bepaald wanneer en hoe de stappen naar het aardgasvrij verlopen.

Bekijk hier het filmpje(externe link)

De aanpak van de gemeente Urk