De omzet van de IJsselmeervisafslag Urk blijft maar stijgen. Voor het 4e jaar op rij wordt het omzetrecord van het vorige jaar gebroken. Vorig jaar werd een omzet van € 5,1 miljoen  genoteerd, dit jaar is dat bedrag afgelopen week al gepasseerd met nog een paar visweken voor de boeg.

IJsselmeervisafslag Urk, centrum van zoetwatervisserij

IJsselmeervisafslag Urk is nog de enige actieve visveiling rondom het IJsselmeer. Vissers van diverse vissersplaatsen brengen hun vis per schip of per auto naar deze veiling omdat hier de marktprijs wordt bepaald. Vissers en kopers ontmoeten elkaar in de IJsselmeervisafslag Urk op de veilingklok.

Meer kopers en concurrentie

Het afgelopen jaar is het aantal kopers in de mijnzaal gestegen. Met name in het palingseizoen is het aantal kopers groter dan voorheen. Dit geeft meer concurrentie op de veilingklok.

Schaars product, hogere prijzen

De omzetstijging is dan ook vooral te verklaren uit de gestegen prijzen op de klok. Over de hele linie is de gemiddelde prijs per vissoort gestegen, variërend van een paar dubbeltjes tot enkele euro’s bij de paling. Het leeuwendeel van de omzet komt voor rekening van de palingvangst. De wilde paling van het IJsselmeer wordt als een delicatesse gezien en is dan ook zeer gewild.

Tijdens de wintervisserij zijn vooral de snoekbaars, voorn en de wolhandkrab verantwoordelijk voor een substantiële bijdrage aan de omzet.

Diffuus perspectief

Het feit dat de omzet van jaar op jaar blijft stijgen is geen garantie voor de toekomst. De biologen zijn bezorgd over de visstanden in het IJsselmeer. De vaste aanvoerders van de IJsselmeervisafslag Urk zien echter voldoende perspectief en vertrouwen in de toekomst. Wethouder Foppen is blij met de financiële ontwikkeling rondom de IJsselmeervisafslag Urk: "De gemeente Urk heeft zich altijd hard gemaakt voor de IJsselmeervisserij en om die reden ook steeds geïnvesteerd in faciliteiten voor de nog overgebleven vissers(families). Ik ben blij voor de vissers dat ze een goede prijs krijgen voor hun mooie product en op die manier hun passie voort kunnen zetten”.