De inhoud is geladen.

Omgevingswet 2024

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Met deze wet wil Nederland de regels voor ruimtelijke ontwikkeling eenvoudiger maken. Als u een huis wilt bouwen, of een dakkapel gaat plaatsen, dan heeft u nog maar met één wet te maken. De Omgevingswet vervangt namelijk de meeste oude wetten en regels voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water.

Wilt u (ver)bouwen?

Wilt u iets veranderen in de leefomgeving? Bijvoorbeeld het plaatsen van een dakkapel, een schuur bouwen, een bedrijf uitbreiden of een gezamenlijke buurtmoestuin aanleggen? En heeft u hiervoor een vergunning nodig? Dan hoeft u maar 1 vergunning aan te vragen bij 1 loket. Dit gaat allemaal digitaal. Via het digitale loket ziet u meteen welke regels er gelden voor de plek waar u iets wil veranderen.