Blauw logo Omgevingsvisie Urk, Samen stappen zetten

In wat voor Urk willen we in de toekomst wonen, werken en recreëren? Hoe we willen dat Urk er in 2030 uitziet, leggen we vast in de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is voor iedereen belangrijk. Bij de groei en ontwikkeling van Urk hebben we te maken met kansen en uitdagingen. Bijvoorbeeld: hoe gebruiken we de ruimte? Hoe zorgen we voor voldoende woningen en banen voor iedereen? In de Omgevingsvisie maken we keuzes over de toekomst van Urk.

De Omgevingsvisie is één van de instrumenten van de nieuwe Omgevingswet. De Omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn voor de leefomgeving.

Raad aan zet

De Omgevingsvisie hebben we als gemeente niet alleen gemaakt. Samen met inwoners, jeugd, ondernemers en organisaties is de Omgevingsvisie vormgegeven. Wij willen iedereen bedanken voor de bijdragen.

De omgevingsvisie heeft ter inzage gelegen. Het kan zijn dat de visie nog wordt aangepast naar aanleiding van zienswijzen of andere overwegingen. Het is de planning dat in de raadsvergadering van december hierover een besluit zal worden genomen.