Blauw logo Omgevingsvisie Urk, Samen stappen zetten

In wat voor Urk willen we in de toekomst wonen, werken en recreëren? Hoe we willen dat Urk er in 2030 uitziet leggen we vast in de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is voor iedereen belangrijk. Bij de groei en ontwikkeling van Urk hebben we te maken met kansen en uitdagingen. Bijvoorbeeld: hoe gebruiken we de ruimte? Hoe zorgen we voor voldoende woningen en banen voor iedereen? In de Omgevingsvisie maken we keuzes over de toekomst van Urk.

De Omgevingsvisie is één van de instrumenten van de nieuwe Omgevingswet. De Omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn voor de leefomgeving.

Keuzes maken we samen

De Omgevingsvisie maakt de gemeente niet alleen. Die maken we samen met u als inwoner, ondernemer of organisatie van Urk, en onze samenwerkingspartners. Om een goed beeld te krijgen van wat u belangrijk vindt, zijn we de afgelopen maanden met u in gesprek gegaan. Wij hebben dit op verschillende manieren gedaan. Zo hebben wij per e-mail input gevraagd aan organisaties en samenwerkingspartners, hebben wij scholen- en jeugdsessies georganiseerd, en hebben wij een vragenlijst uitgezet. Wij danken u hartelijk voor uw input! Met de opbrengsten geven wij de Omgevingsvisie vorm.