Blauw logo Omgevingsvisie Urk, Samen stappen zetten

In wat voor Urk willen we in de toekomst wonen, werken en recreëren? Hoe we willen dat Urk er in 2030 uitziet, leggen we vast in de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is voor iedereen belangrijk. Bij de groei en ontwikkeling van Urk hebben we te maken met kansen en uitdagingen. Bijvoorbeeld: hoe gebruiken we de ruimte? Hoe zorgen we voor voldoende woningen en banen voor iedereen? In de Omgevingsvisie maken we keuzes over de toekomst van Urk.

De Omgevingsvisie is één van de instrumenten van de nieuwe Omgevingswet. 

Wat staat er in de visie?

De omgevingsvisie bestaat uit verschillende delen. Naast een beschrijving van Urk zijn er 7 thema’s opgenomen waarin we richting geven aan toekomstige ontwikkelingen binnen Urk:

  • Een gezond en sociaal dorp
  • Een vitale economie
  • Het beschermen, ontwikkelen en beleefbaar maken van cultuur en erfgoed
  • Beleven, benutten en boosten van natuur & landschap
  • Verkeersveilig, toegankelijk en bereikbaar Urk
  • Een leefbare en toekomstbestendige omgeving
  • Een goed woonklimaat

Bekijk hier de omgevingsvisie Urk

Keuzes

Binnen de thema’s zijn een aantal keuzes gemaakt. Een voorbeeld hiervan is meer ruimte maken voor veilige fietspaden zodat inwoners nog vaker de fiets pakken. Ook is ervoor gekozen om bij de aanleg en inrichting van nieuwe natuur plek vrij te houden voor recreatief gebruik zoals wandelen en fietsen. Met open entrees van de natuurgebieden wordt de beleving van natuur gestimuleerd. Belangrijk is het goede onderlinge contact tussen de inwoners van Urk en het behoud van de sterke sociale samenhang blijft daar uitgangspunt in. Bij de (her)ontwikkeling van Urk wordt gekozen voor het creëren van woongebieden omdat hier veel behoefte aan is. Daarbij is het verminderen van de verstening van de ruimte op Urk belangrijk, dus meer groen, minder steen. Toerisme mag groeien maar niet ten koste van de leefbaarheid en sociale samenhang.