Blauw logo Omgevingsvisie Urk, Samen stappen zetten

In wat voor Urk willen we in de toekomst wonen, werken en recreëren? Hoe we willen dat Urk er in 2030 uitziet leggen we vast in de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is voor iedereen belangrijk. Bij de groei en ontwikkeling van Urk hebben we te maken met kansen en uitdagingen. Bijvoorbeeld: hoe gebruiken we de ruimte? Hoe zorgen we voor voldoende woningen en banen voor iedereen? In de Omgevingsvisie maken we keuzes over de toekomst van Urk.

De Omgevingsvisie is één van de instrumenten van de nieuwe Omgevingswet. De Omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn voor de leefomgeving.

Keuzes maken we samen

De Omgevingsvisie maakt de gemeente niet alleen. Die maken we samen met u als inwoner, ondernemer of organisatie van Urk, en onze samenwerkingspartners. Om een goed beeld te krijgen van wat u belangrijk vindt, zijn we de afgelopen maanden met u in gesprek gegaan. Wij hebben dit op verschillende manieren gedaan. Zo hebben wij per e-mail input gevraagd aan organisaties en samenwerkingspartners, hebben wij scholen- en jeugdsessies georganiseerd, en hebben wij een vragenlijst uitgezet. Wij danken u hartelijk voor uw input! Met de opbrengsten geven wij de Omgevingsvisie vorm.

De Omgevingsvisie ligt ter inzage

Het college van B&W van Urk heeft het ontwerp van de omgevingsvisie Urk 2030 vrijgegeven. Dit betekent dat we iedereen uitnodigen om een reactie te geven op deze visie.

Inzien stukken

De omgevingsvisie Urk 2030 ligt met ingang van 17 september 2021 gedurende 6 weken ter inzage. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan het plan worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis, Singel 9 te Urk. Daarnaast is de visie te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl

Reageren tot en met 29 oktober

Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wilt u een reactie geven dan kan dat tot en met 29 oktober 2021 op drie manieren:

  1. per email naar gemeente@urk.nl
  2. schriftelijk naar de gemeenteraad van Urk,  Postbus 7, 8320 AB Urk.
  3. mondeling. Maakt u daarvoor een afspraak via ons telefoonnummer 0527 - 68 98 68

Hoe gaat het verder?

Na 29 oktober bekijken en beantwoorden we alle reacties die we hebben gekregen op het ontwerp van de Omgevingsvisie. Daarna worden de stukken ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Uiteraard krijgt iedereen die een reactie heeft ingediend daarvan persoonlijk bericht. Daarna is de procedure afgelopen. Er is dus geen beroep mogelijk tegen de omgevingsvisie.