Nu in de Urker haven op een schip onderdak geboden wordt aan Oekraïense vluchtelingen, heeft u misschien vragen. Lees hier de meest gestelde vragen.

Waarom opvang op Urk?

Waarom opvang voor Oekraïense vluchtelingen op Urk?  

We bieden een helpende hand en onderdak aan Oekraïense vluchtelingen, omdat zij huis en haard verlaten moesten vanwege oorlog en geweld. De vluchtelingen zijn tijdelijk onze gast.

Waarom op een schip in de Urker haven?  

Op Urk is geen beschikbaar leegstaand gebouw dat geschikt is voor tijdelijke opvang.   

Opvang van vluchtelingen

Komt er nog een extra opvang?  

Op dit moment komt er geen extra opvang.  

Waarom worden vluchtelingen op deze locatie opgevangen en niet in bijvoorbeeld andere centra die al hiervoor ingericht zijn?  

Elke Veiligheidsregio heeft de opdracht vanuit de overheid gekregen om 2000 vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Urk besloot om hierin zijn steentje bij te dragen, omdat in Nederland opvang nodig is voor vluchtelingen. Daarom worden deze mensen nu tijdelijk ondergebracht op een schip in onze Urker haven. De opvang is vanaf november 2022 voor een periode van ongeveer twaalf maanden voor 100 vluchtelingen.  

Is er sprake van een verdeelsleutel over alle gemeenten?

Iedere gemeente zal haar steentje bijdragen. De Veiligheidsregio verdeelt de vluchtelingen over de beschikbare locaties.

Hoeveel Oekraïense vluchtelingen worden er op het schip in de haven opgevangen?  

100 vluchtelingen.

Hoe lang blijven de Oekraïense vluchtelingen op het schip in de Urker haven?  

Hoelang de opvang uiteindelijk nodig zal zijn, hangt af van de ontwikkelingen in Oekraïne.

Komen de vluchtelingen allemaal uit Oekraïne?  

Ja, het gaat om vluchtelingen uit Oekraïne.

Hoe is het deurbeleid?  

Alleen de Oekraïense vluchtelingen, medewerkers en vrijwilligers hebben toegang tot het schip. 

Welke voorzieningen zijn er in het schip?  

Het schip is ingericht met bedden, keuken en sanitaire voorzieningen. Er zijn 2- en 3-persoons hutten beschikbaar.

Moet een vluchteling uit Oekraïne die gaat werken een zorgverzekering afsluiten?

Meer informatie hierover is te vinden op de website van de zorgverzekeringslijn(externe link)

Veiligheid  

Hoe is de veiligheid in de buurt geregeld?  

Heeft u vragen over veiligheid, kunt u mailen naar oekraine@urk.nl of bel 0527-689868. 

Kan ik de locatie binnenlopen?  

Nee, niemand mag zonder geldige reden het schip oplopen. Alleen de Oekraïense vluchtelingen en medewerkers hebben toegang tot het schip.  

Informatievoorziening over opvang 

Waar kan ik terecht met vragen?  

Kijk voor informatie op https://www.urk.nl/oekraine. U kunt ook tijdens kantooruren bellen met de gemeente: 0527-689868, of mailen naar oekraine@urk.nl.  

Is de gemeenteraad geïnformeerd over de komst van het schip en het onderdak geven aan Oekraïense vluchtelingen?  

Ja, de gemeenteraad is ingelicht. 

Ik wil Oekraïense vluchtelingen waarschuwen tegen mensenhandel. Waar kan ik informatie vinden?

U vindt hier een folder in meerdere talen met alle nodige informatie.

Hulp en initiatieven 

Kan ik me aanmelden als vrijwilliger?  

Wat fijn dat u wilt helpen! Aanmelden kan via vrijwilligerswerk@caritasurk.nl.

Aan welke hulpgoederen is behoefte?  

Als u spullen heeft die goed bruikbaar zijn voor Oekraïense vluchtelingen, kunt u hierover contact opnemen met Caritas en vragen of er behoefte aan is. Bel naar 0527-683346 of stuur een mailtje naar  info@caritasurk.nl.

Ik heb spullen ingezameld, waar kan ik die brengen?

Stichting Kinderen in Nood zamelt op grote schaal hulpgoederen in en zorgt voor transporten nabij het oorlogsgebied. Kijk voor meer informatie: Inzamelen hulpgoederen door Kinderen in Nood.(externe link) U kunt ook contact opnemen met Caritas om te vragen of voor de Oekraïense vluchtelingen op Urk nog spullen nodig zijn. Bel naar 0527-683346 of stuur een mailtje naar  info@caritasurk.nl.

Waar kan ik mij aanmelden voor opvang van vluchtelingen?

Heeft u een logeerplek? Of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger om de matches tussen gastgezinnen en vluchtelingen te maken? Kijk op www.takecarebnb.org(externe link), de organisatie die bemiddelt tussen vluchtelingen en gastgezinnen.

Heeft het aanbieden van een slaapplaats consequenties voor uitkering, toeslagen, belastingen?

Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Rijksoverheid(externe link).

Krijg ik een vergoeding voor opvang van Oekraïense vluchtelingen?

Op de website van de Rijksoverheid (externe link)vindt u de meest recente informatie hierover.

Zijn vluchtelingen verzekerd tegen medische kosten?

Er is een regeling voor vluchtelingen uit Oekraïne die de kosten van hun medische zorg dekt. De zorgverlener kan de kosten declareren. Voor meer informatie kijk op Zorgverzekeringslijn (externe link)(in Engels, Oekraïens en Nederlands).

Hoe kan ik een vluchteling inschrijven bij de gemeente?

Registreren kan bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente. Registeren is belangrijk in verband met het ontvangen van een Burgerservicenummer (BSN), waarmee onder andere een rekening geopend kan worden, waarmee een wekelijkse toelage voor de aanschaf van voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven aangevraagd kan worden. Maar ook voor ziektekostenregeling. Dat kan alleen als u zich heeft geregistreerd.

Kunnen Oekraïense vluchtelingen een Nederlands rekeningnummer openen?

Oekraïners kunnen alleen een Nederlands rekeningnummer openen als ze staan ingeschreven bij een gemeente. En ze moeten een recent Oekraïens paspoort of identiteitskaart hebben.

Krijgen Oekraïense vluchtelingen leefgeld?

Vanuit de Nederlandse overheid krijgen Oekraïense vluchtelingen een bedrag om van te leven.

Hoe kan ik helpen?

Op de site van Vluchtelingen Werk Nederland staat veel informatie over hoe u kunt helpen:

Wij kunnen als organisatie opvanglocaties aanbieden, waar kunnen wij terecht?

Heeft u als organisatie mogelijkheden voor meerdere opvangplekken. Stuur een mailtje naar oekraine@urk.nl of bel 0527-689868.

Is er  een communicatiekaart om de taalbarrière enigszins te overbruggen?

Ja, er is een communicatiekaart om de taalbarrière te overbruggen. 

Communicatiekaart 

Hygiëne en gezondheid 

Hoe wordt corona voorkomen op het schip, met zoveel mensen bij elkaar?  

Helemaal voorkomen kan niet, net zoals dat voor de rest van Nederland geldt. De gemeente doet er alles aan om te zorgen voor een veilige, hygiënische plek.  

Hoe is de gezondheidszorg voor de Oekraïense vluchtelingen geregeld?  

Hierover zijn afspraken gemaakt met de GGD.(externe link) Medewerkers van Caritas kunnen voor de vluchtelingen een afspraak met de huisarts maken bij Huisartsenpraktijk Het Dok. Heeft u specifieke vragen of opmerkingen, bel dan tijdens kantooruren naar 0527-689868 of mail naar oekraïne@urk.nl.

Wat is belangrijk rond psychische gezondheid en het versterken van de veerkracht?

Voor de (mentale) gezondheid van vluchtelingen zijn basisbehoeften van belang: veiligheid, opvang, voedsel, en contact met familie en vrienden. Voor mensen die Oekraïners in huis nemen, is het belangrijk te zorgen dat er voldoende privacy is, maar ook dat de vluchtelingen iets te doen hebben. Ook sport, ontmoeting of activiteiten die hen het gevoel geven ‘nuttig’ te zijn, helpen om wat minder te piekeren en de zorgen even naar de achtergrond te brengen. Meer informatie hierover vind je op: www.pharos.nl(externe link).

Huisdieren

Waar kan ik hulp bieden voor huisdieren van Oekraïense vluchtelingen?

Op de site van Hulp voor dieren uit Oekraïne(externe link) vindt u informatie over hoe u kunt helpen.

Wat zijn de adviezen voor meegekomen huisdieren uit Oekraïne?

Ga zo snel mogelijk langs bij een dierenarts in Nederland en laat het huisdier indien nodig vaccineren tegen rabiës, chippen, registreren, en dergelijke. Zorg voorafgaand aan het bezoek aan de lokale dierenarts, dat het dier zo veel als mogelijk afgeschermd blijft.

Op de boot zijn geen huisdieren toegestaan.