U mag voor de provinciale statenverkiezing stemmen als u

 • Nederlander bent
 • 18 jaar of ouder bent
 • Op 30 januari 2023 in de provincie Flevoland woont
 • Niet bent uitgesloten van het kiesrecht

U mag voor de waterschapsverkiezing stemmen als u

 • Nederlander, EU-burger en niet-Nederlander met een geldige verblijfsvergunning bent
 • 18 jaar of ouder bent
 • Op 30 januari 2023 in het waterschap Zuiderzeeland woont
 • Niet bent uitgesloten van het kiesrecht

Wat heeft u nodig om te gaan stemmen

 • Uw stempas(sen). Afhankelijk van uw nationaliteit kan het zijn, dat u alleen een stempas heeft ontvangen voor de waterschapsverkiezing. U mag dan alleen voor deze verkiezing stemmen. Als u voor beide verkiezingen mag stemmen, heeft u twee stempassen ontvangen en mag u voor beide verkiezingen stemmen.
 • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Deze mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Is deze langer verlopen, dan kunt u niet stemmen. U bent verplicht het identiteitsbewijs te tonen aan de voorzitter van het stembureau.

U bent uw stempas kwijt of deze is beschadigd

Digitaal

U kunt een vervangende stempas aanvragen via onderstaande knop.

DigiD linkAanvragen vervangende stempas

Afhalen

U kunt uiterlijk tot 14 maart 2023,12.00 uur, persoonlijk een nieuwe stempas aanvragen bij de balie van het gemeentehuis. Neem een geldig identiteitsbewijs mee. 

Als u een vervangende stempas krijgt, kunt u niet meer stemmen met uw oude stempas, deze is dan ongeldig.

Kunt u in elk stemlokaal stemmen?

Als op de stempas het adres van een stemlokaal bij u in de buurt staat, bent u niet verplicht daar te stemmen. In de gemeente Urk kunt u in elk stemlokaal binnen de gemeente stemmen voor beide verkiezingen.

U kunt zelf niet stemmen

U vraagt een andere kiezer voor u te stemmen door een volmacht af te geven. Dit kan op twee manieren:

 1. U vult de achterkant van de stempas in, zet uw handtekening en geeft dit aan de andere kiezer samen met een kopie van uw identiteitsbewijs. De andere kiezer woont in dezelfde gemeente en gaat zelf ook stemmen. Deze kiezer mag maximaal twee volmachten aannemen;
 2. U kunt ook iemand voor u laten stemmen, die niet in de gemeente Urk woont, maar wel een stempas heeft voor dezelfde provincie en/of hetzelfde waterschap. U moet hiervoor een formulier invullen, dat u kunt aanvragen bij de afdeling burgerzaken. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 door de gemeente zijn ontvangen. De andere kiezer ontvangt een volmachtbewijs en hoeft geen kopie van een identiteitsbewijs van u te laten zien.
 3. U kunt de aanvraag ook online indienen via onderstaande knop.

DigiD linkVerzoek tot stemmen bij volmacht

U wilt stemmen in een andere gemeente

 1. Dan heeft u een kiezerspas nodig, waarvoor u een formulier moet invullen. Dit formulier kunt u aanvragen bij de gemeente. U kunt tot uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 schriftelijk en tot 14 maart 2023,12.00 uur, persoonlijk een kiezerspas aanvragen bij de afdeling burgerzaken. Bij de aanvraag stuurt u uw stempas mee en u ontvangt daarna een kiezerspas. Met deze kiezerspas kunt u gaan stemmen in elk stemlokaal binnen de provincie Flevoland en/of het waterschap Zuiderzeeland.
 2. U kunt de aanvraag ook digitaal indienen via onderstaande knop.

DigiD linkAanvragen kiezerspas