Wat is het?

Als u een plaats op de markt wilt hebben, dan vraagt u een marktplaatsvergunning aan bij de gemeente. Dit geldt voor alle soorten markten:

 • dagmarkt
 • weekmarkt
 • jaarmarkt (bijvoorbeeld een kerstmarkt)

Hoe werkt het?

U kunt een plaats op de markt vragen als u:

 • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • handelingsbekwaam bent.

Vaste plaats

De wachttijd voor een vaste plaats verschilt per markt en per branche. Als u op een wachtlijst staat, dan moet u dit elk jaar laten verlengen.

Dagplaats

De marktmeester wijst elke marktdag de dagplaatsen per branche toe aan meelopers. Dagplaatsen zijn vaste plaatsen die vrij komen als een ondernemer met een vaste plaats er een keer niet is. De gemeente geeft direct de vergunning waarmee u zich kunt laten inschrijven als meeloper.

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag aan op welke markt u wilt staan en wat u verkoopt.

Wat heb ik nodig?

 • een geldig identiteitsbewijs
 • bewijs dat u verzekerd bent tegen wettelijke aansprakelijkheid tijdens uw markthandel

Wat kost het?

Het marktgeld bedraagt per marktdag of gedeelte daarvan:

 • voor het innemen van een standplaats voor de eerste vier meter of gedeelte daarvan € 15,00
 • voor iedere volgende meter of gedeelte daarvan € 2,60
 • voor het gebruik maken van een elektrische aansluiting, per aansluiting bij een stroomgebruik van:
 • 0,01 tot 2,50 kwh per uur € 2,60
 • 2,50 tot 5,00 kwh per uur € 4,90
 • 5,00 en hoger € 9,40

Het marktgeld bedraagt bij een individueel abonnement per jaar:

 • voor het innemen van een standplaats voor de eerste vier meter of gedeelte daarvan € € 720,00
 • voor iedere volgende meter of gedeelte daarvan € 125,00
 • voor het gebruik maken van een elektrische aansluiting, per aansluiting bij een stroomgebruik van:
 • 0,01 tot 2,50 kwh per uur € 125,00
 • 2,50 tot 5,00 kwh per uur € 237,50
 • 5,00 en hoger € 451,00

Een gedeeltelijke eenheid wordt als een volle eenheid gerekend.

Extra informatie

Marktmeesters

Voor informatie kunt u terecht bij de marktmeesters van de gemeente Urk via telefoonnummer 06-83294084 of e-mailadres cj.wakker@urk.nl.