Inschrijfperiode verlopen

De inschrijfperiode voor de woningen liep van dinsdag 11 juni tot vrijdag 5 juli 2019 om 12.30 uur. U kunt zich helaas niet meer inschrijven.

Rectificatie informatiesets

Vanaf 11 juni 2019 kunnen belangstellenden voor de loting van starterswoningen en 50-pluswoningen in de Oranjewijk bij de balie in het gemeentehuis informatiesets ophalen. Gebleken is dat de informatiesets van de starterswoningen onjuiste prijslijsten en brochures bevatten. De informatiesets die vanaf 12 juni bij de balie liggen bevatten de juiste documenten. Belangstellenden die op 11 juni informatiesets hebben opgehaald, kunnen de juiste documenten onderaan deze pagina downloaden of ophalen bij de balie.

Aangemelde projecten

Voor de eerste selectie/lotingbijeenkomsten zijn door de gemeente en de bouwbedrijven in totaal drie projecten aangemeld:

aangemelde projecten
Nummernaam bouwbedrijftypeaantal
20CBouwbedrijf Oost
Waddenbouw Kleinbouw BV
50-pluswoningen10
16CBouwbedrijf WeerstandStarterswoningen5
20EAannemersbedrijf K.K. Heutink BVStarterswoningen6
21

Informatieset

Belangstellenden kunnen de informatieset onderaan deze pagina downloaden of ophalen bij de balie in het gemeentehuis. De informatieset bestaat uit:

  • een inschrijfformulier voor de 50-pluswoningen en starterswoningen;
  • prospectus selectieprocedure/loting 50-pluswoningen en starterswoningen;
  • een situatietekening van de 50-pluswoningen en starterswoningen;
  • verkoopbrochures 50-pluswoningen en starterswoningen.

Algemene lotingsvoorschriften

Het inschrijfgeld bedraagt per inschrijving € 250,- en moet worden overgemaakt naar bankrekeningnummer: NL83BNGH 028.50.08.528 van de gemeente Urk, onder vermelding van: loting starterswoningen of 50plus woningen. Het inschrijfgeld moet vóór maandag 8 juli 2019 aan de gemeente Urk worden betaald. Indien het inschrijfgeld niet tijdig is betaald, is uw inschrijving niet geldig. Uw inschrijving is pas geldig op het moment dat u de ontvangstbevestiging op dinsdag 9 of woensdag 10 juli heeft ontvangen.. Het inschrijfgeld wordt teruggestort als u geen woning krijgt toegewezen. Als een toegewezen wordt geaccepteerd dan wordt het inschrijfgeld bij notariële overdracht van de woning verrekend. 

  • Het inschrijfgeld wordt niet teruggestort als u zich tijdens de optieperiode terugtrekt.
  • Als de woning wordt aangekocht door meer dan één persoon, dan moeten de gegevens van beide inschrijvers op het inschrijfformulier worden vermeld.
  • De woning komt uiteindelijk op naam te staan van degene die is ingeloot. Het is niet mogelijk de woning op naam van een ander te zetten.

Voorwaarden

50-pluswoningen

  • Om in aanmerking te kunnen komen voor een 50-pluswoning moet u minimaal 50 jaar zijn. Als de woning door twee personen wordt aangekocht, dan moet één van de inschrijvers minimaal 50 jaar zijn.
  • Als het noodzakelijk is dat u op kort termijn moet verhuizen i.v.m. een medische oorzaak en u voldoet niet aan de leeftijdseis, dan kunt u alsnog in aanmerking komen voor deelname aan de loting. Bij de inschrijving moet een door de gemeente Urk afgegeven WMO-indicatie worden bijgevoegd.

Starterswoningen

Om in aanmerking te kunnen komen voor een starterswoning heeft de inschrijver(s) niet (eerder) een woning (voor eigen bewoning) in eigendom (gehad). De inschrijver(s) moet de woning voor het eerst zelfstandig gaan bewonen. Bij twee inschrijver(s) ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als inschrijver.

Ontvangstbevestiging

De inschrijver(s) voor de selectieprocedure/loting ontvangen een ontvangstbevestiging van de inschrijving als hij/zij aan alle voorwaarden van de selectieprocedure/loting heeft voldaan. De ontvangstbevestigingen worden op dinsdag 9 juli 2019 verstuurd.

Lotingsbijeenkomst donderdag 11 juli 2019

De loting zal onder toezicht van notaris mr. S.H.R. Boschma, verbonden aan Notamare Urk Notarissen en Adviseurs, op donderdag 11 juli om 19.00 uur en 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis door wethouder G. Post jr. worden verricht. De loting is alleen voor de inschrijver(s) toegankelijk