Wat is het?

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Kinderen tot 18 jaar zijn kwalificatieplichtig. Dit betekent dat zij volgens de wet naar school moeten. In sommige gevallen kunt u bijzonder verlof of vrijstelling aanvragen en hoeft uw kind niet naar school. Er zijn 4 soorten bijzonder verlof of vrijstelling:

 • vrijstelling voor een paar uur per week voor kinderen van 5 jaar
 • vrijstelling van inschrijving op een school
 • vrijstelling van schoolbezoek (goedgekeurd verlof)
 • Vervangende leerplicht voor kinderen vanaf 14 jaar

Hoe werkt het?

Vrijstelling paar uur per week kinderen van 5 jaar

Is een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend voor uw kind? Dan mag u uw kind 5 uur per week thuishouden. Dit mag tot uw kind 6 jaar wordt. Hiervoor hebt u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de schooldirecteur of bij het schoolbestuur.

Vrijstelling van inschrijving op een school

In de volgende gevallen kunt u vrijstelling van inschrijving op een school aanvragen:

 • Psychische en lichamelijke klachten bij uw kind.
 • Geen enkele school in de buurt past bij uw geloof of hoe u naar het leven kijkt.
 • Uw kind gaat in het buitenland naar school.
 • U leidt een trekkend bestaan. Dat betekent dat u rondreist. Bijvoorbeeld als kermisexploitant of circusmedewerker.

De vrijstelling geldt voor 1 schooljaar. Bij ernstige lichamelijke of psychische klachten kan een langere vrijstelling gelden.

Vrijstelling van schoolbezoek

Soms kan uw kind toestemming krijgen om 1 of meerdere dagen niet naar school te hoeven. Bijvoorbeeld bij:

 • ziekte
 • schorsing
 • een religieuze feestdag
 • een huwelijk
 • een uitvaart
 • een jubileum

Vervangende leerplicht voor kinderen vanaf 14 jaar

Vervangende leerplicht is voor kinderen die niet in staat zijn om het reguliere onderwijsprogramma te volgen. Dit betekent dat uw kind naast het reguliere onderwijs een deel praktijkonderwijs volgt. Het praktijkonderwijs bestaat uit lichte arbeid. Vervangende leerplicht loopt 1 schooljaar. Dit kan verlengd worden.

Wat moet ik doen?

Vrijstelling paar uur per week kinderen van 5 jaar

 • U meldt aan de school dat u uw kind enkele uren per week thuishoudt.
 • Wilt u uw kind meer dan 5 uur per week thuishouden? Dan vraagt u toestemming aan de directeur van de school.

Vrijstelling inschrijving op een school

 • U vraagt een vrijstelling aan bij de leerplichtambtenaar van uw gemeente. Hier kunt u ook de vrijstelling verlengen.
 • Doe dit uiterlijk een maand voordat uw kind 5 jaar wordt.
 • Is uw kind al ouder dan 5 jaar? Doe dit dan voor 1 juli.

DigiD linkVrijstelling aanvragen

Vrijstelling van schoolbezoek

 • Is uw kind ziek of is er een religieuze feestdag? Dan meldt u aan de school dat uw kind niet naar school komt.
 • In andere gevallen vraagt u verlof aan de directeur van de school.
 • Is het verlof langer dan 10 schooldagen? Dan vraagt u toestemming aan de leerplichtambtenaar. Dat kan via de mail op leerplicht@urk.nl.

Klik hier voor meer informatie over vrij van school op feestdagen

Vervangende leerplicht

 • U dient een verzoek in bij de leerplichtambtenaar van uw gemeente.
 • Hier kunt u ook de vervangende leerplicht verlengen.

DigiD linkVerzoek om vervangende leerplicht aanvragen

Wat heb ik nodig?

Vrijstelling inschrijving op een school

 • Bij psychische en lichamelijke klachten: een verklaring van een arts, pedagoog of psycholoog.
 • Als u vindt dat geen enkele school in de buurt past bij uw geloof of hoe u naar het leven kijkt: een verklaring waarin u uitlegt waarom dit zo is. Voeg een lijst toe met alle scholen in de buurt en geef per school aan waarom deze school niet passend is.Gaat het om een verlenging? Dan hoeft u deze lijst niet meer aan te leveren.
 • Als uw kind in het buitenland op school zit: een verklaring van de directeur van de buitenlandse school.

Vrijstelling van schoolbezoek

Als u verlof aan de directeur van de school moet vragen: bewijsstukken die laten zien dat het verlof nodig is. Bijvoorbeeld de uitnodiging voor een bruiloft of een overlijdensbericht.

Vervangende leerplicht

Bij uw verzoek dient u een begeleidingsplan in. Het begeleidingsplan is opgesteld door de school. In het plan staan de onderwijsdoelen en een beschrijving van de praktijktijd.

Gaat het om verlenging? Dan dient u opnieuw een begeleidingsplan in. U dient ook een evaluatieformulier in, dat is geschreven door school.

Extra informatie

 • U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel? Dan overtreedt u de wet en bent u strafbaar.
 • Kunt u geen vrij krijgen van uw werk tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u 1 keer per schooljaar een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit doet u minimaal 8 weken van tevoren bij de directeur van de school. Is het verlof langer dan 10 schooldagen? Dan dient u de aanvraag in bij de leerplichtambtenaar.

Bekijk de regels en voorwaarden hierover op de website van de Rijksoverheid.