Leerlingenvervoer is voor kinderen die niet zelfstandig of niet onder begeleiding van ouders/verzorgers van en naar een basisschool, speciale school voor basisonderwijs, of een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen reizen. Hierbij wil de gemeente Urk alle betrokkenen, dus ouders/verzorgers, leerlingen, scholen en chauffeurs informatie geven over het leerlingenvervoer. Als iedereen deze regels kent en zich er aan houdt, kan het vervoer voor iedereen prettig en veilig worden uitgevoerd. 

Wat is aangepast vervoer?

De gemeente Urk vergoedt in een aantal situaties de vervoerskosten van een kind tussen het woonadres en de dichtstbijzijnde school. Dit kan een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs zijn. De vergoeding kan plaatsvinden voor vervoer per fiets, openbaar vervoer, eigen vervoer of taxi/busje.

Als een kind niet zelfstandig en niet onder begeleiding van en naar school kan reizen, kan een vergoeding verstrekt worden per taxi/busje. Het vervoer per taxi/busje noemen we aangepast leerlingenvervoer. Voor de gemeente Urk wordt dit vervoer verzorgd door taxibedrijf Witteveen uit Lemmer. Uiteraard wordt er van de ouders/verzorgers, de vervoerder, de scholen en de gemeente Urk het nodige verwacht om het vervoer soepel te laten verlopen.

Verordening Leerlingenvervoer

In de ‘Verordening Leerlingenvervoer Gemeente Urk’ zijn de voorwaarden aangegeven voor het aangepaste vervoer. Hieronder kort de algemene voorwaarden van het leerlingenvervoer:

  • Uw kind moet de dichtstbijzijnde toegankelijke school bezoeken van de onderwijssoort die hij/zij nodig heeft.
  • Als uw kind niet zelfstandig kan reizen, kan de gemeente u aangepast vervoer aanbieden.
  • Bij het regulier voortgezet onderwijs kan alleen aangepast vervoer worden verstrekt als hij/zij vanwege een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuigelijke handicap niet zelfstandig kan reizen.
  • Als de reistijd van de leerling per openbaar vervoer meer dan anderhalf uur bedraagt en deze reistijd per aangepast vervoer kan worden teruggebracht tot 50% van de reistijd, kan de leerling in aanmerking komen voor aangepast vervoer.

Niet onder het leerlingenvervoer vallen onder andere vervoer naar schoolreisjes, sportdagen of (para)medische behandelingen.

Aanvragen leerlingenvervoer

Ouders kunnen bij de gemeente Urk een aanvraag indienen voor het leerlingenvervoer. Deze aanvraag kunt u digitaal invullen (inloggen met DigiD).

Bij een aanvraag voor aangepast vervoer moet u aangeven waarom uw kind dat nodig heeft.

DigiD linkAanvraagformulier leerlingenvervoer

De aanvraagprocedure wordt afgehandeld volgens de voorschriften van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). De gemeente Urk stuurt ouders/verzorgers binnen acht weken na ontvangst van alle gegevens een schriftelijke beschikking. Als ouders/verzorgers het niet eens zijn met de beschikking kunnen zij daar bezwaar tegen maken. Dit moet binnen een termijn van zes weken na ontvangst van de beschikking, voorzien van motivatie worden ingediend.

Contact

Mocht u eventueel nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Urk.
Telefoonnummer: (0527) 68 98 68
E-mail: leerlingenvervoer@urk.nl

Documenten