Leerlingenvervoer is voor kinderen die niet zelfstandig of niet onder begeleiding van ouders/verzorgers van en naar een basisschool, speciale school voor basisonderwijs, of een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen reizen. Hierbij wil de gemeente Urk alle betrokkenen, dus ouders/verzorgers, leerlingen, scholen en chauffeurs informatie geven over het leerlingenvervoer. Als iedereen deze regels kent en zich er aan houdt, kan het vervoer voor iedereen prettig en veilig worden uitgevoerd.