Aanwijzing parkeerplaatsen t.b.v. laadpalen elektrische voertuigen binnen de gemeente Urk

Burgermeester en wethouders van de gemeente Urk hebben besloten diverse locaties aan te wijzen voor het plaatsen van laadpalen. Dit verkeersbesluit voor een locatie treedt pas in werking als de concessiehouder voor laaddiensten een verzoek bij de gemeente indient om op die locatie een laaddienst te starten;

Een dergelijk verzoek wordt alleen in behandeling genomen indien:

 • Er een inwoner van Urk of iemand die in Urk werkt een verzoek indient; 
 • Er binnen 250 meter loopafstand geen laadvoorziening met voldoende restcapaciteit beschikbaar is;
 • De aanvrager redelijkerwijs niet in staat is om op eigen terrein een laadvoorziening te realiseren. 
              

Dit verkeersbesluit hanteert een maximale uitvoeringstermijn tot en met 1 mei 2026. Indien na het verstrijken van deze termijn nog geen uitvoering is gegeven aan een locatie – door het plaatsen van het bord E8c van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te plaatsen met een onderbord met pijlen die de gereserveerde parkeerplaatsen aanwijzen, vervalt het desbetreffende (deel)besluit voor deze locatie.

Bekijk hier de locaties:

De nummering van de locaties correspondeert met de onderstaande kaart.

 1. De Vormt 7b sportpark                                        
 2. Staartweg 30 zwembad                                        
 3. Schelpenhoek 108                                             
 4. Schelpenhoek 10                                      
 5. Hooiland 52         
 6. De Noord 6                                                 
 7. Holkenkamp 55                                                     
 8. Damlaan 14                                                             
 9. Nink 7                                                                     
 10. Heerenkamp 1                                                     
 11. De Noord 88
 12. De Noord 58                                                         
 13. Industrierondweg 4                                            
 14. Pyramideweg 55                                                     
 15. Lacon 83                                                                
 16. Trintel 8                                                                 
 17. Grindrug 13                                                           
 18. Vlaak 8                                                                   
 19. Vlaak 15                                                                 
 20. Kooizand 27                                                          
 21. Jol 2                                                            
 22. Middelbuurt 38                                                   
 23. Nagel 30a                                                              
 24. Kraagstuk 12                                                         
 25. Steenzetter 2   
 26. Bergeend 17                                          
 27. Emmastraat 2
 28. Vrouwenzand 8
 29. Kooltuinen 25
 30. Wijk 1 45
 31. Wijk 8 31      
 32. Klifweg 12
 33. De Slenk 3               
 34. Clausstraat 1
 35. Vlechttuinen 8               
Een afbeelding van de kaart met Urk, alle voorgestelde laadpaallocaties zijn genummerd en corresponderen met de locaties hierboven genoemd.

Heeft u een elektrische auto maar geen eigen terrein of privé parkeerplaats waar u uw auto kunt opladen en is er ook geen publieke laadpaal bij u in de buurt?

Bekijk hier de laadkaart

Een laadpaal aanvragen

Voor het aanvragen van een openbare laadpaal zijn een aantal voorwaarden gesteld:

 • U woont op Urk of werkt minimaal 18 uur per week op Urk;
 • U heeft geen eigen parkeerplaats waar u kunt opladen;
 • Er is binnen 250 meter loopafstand geen laadpaal waar u gebruik van kunt maken;
 • U bezit (of heeft een aankoop-/leasecontract voor) een volledig elektrische auto of plug-in hybride voertuig (vierwielig);
 • U heeft een ontheffing als de locatie waarvoor u de aanvraag indient binnen een blauwe zone is.

Wanneer u aan deze voorwaarden voldoet, kunt u een aanvraag doen voor een openbare laadpaal. Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen en de plaatsing van de laadpaal.

Let op: De aanvraag tot de realisatie van de laadpaal duurt 6 tot 12 maanden.

Openbare laadpaal aanvragen

Op de foto ziet u een laadpaal voor elektrische auto's. In de laadpaal zit een stekker die aangesloten is op een auto.

Het verloop van de aanvraag

De procedure van de aanvraag verloopt als volgt:

 • De gemeente Urk krijgt een aanvraag binnen voor een laadpaal in de openbare ruimte.
 • Aan de hand van de ‘plankaart laadlocaties’ wordt de gewenste locatie bepaald.
 • De aanvraag wordt vervolgens ingediend bij de netbeheerder.
 • De gemeente Urk neemt een besluit over de vergunning voor het plaatsen van de laadpaal.
 • De exploitant wordt geïnformeerd.
 • De exploitant stemt met onderaannemers af wanneer deze geplaatst wordt.

Een laadpunt op eigen terrein

Wilt u een laadpunt op een oprit of parkeerplaats op eigen terrein bij uw woning of bedrijf? Dan hoeft u dit niet te melden of aan te vragen bij de gemeente. U kunt een laadpaal laten plaatsen op uw eigen terrein of op het terrein van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Dit regelt u zelf bij een van de leveranciers van laadpalen.

Wilt u namens een VvE een laadpaal aanvragen? Kijk dan op:

vveladen

Laadpas

Een laadpas heb je nodig om bij laadpalen je elektrische auto te kunnen laden. Meer informatie hierover kun je vinden op: 

website Laadpas

Laadtarieven

De kosten voor elektrisch laden zijn gekoppeld aan de elektriciteitsprijs. Op dit moment zijn er meerdere aanbieders van laadpalen. Daarmee worden afspraken gemaakt over de maximale laadprijs. Elk kwartaal kan de laadprijs veranderen. De actuele laadprijzen kunt u hier vinden.

Kapotte laadpaal melden

Een kapotte laadpaal melden? Neem contact op met de aanbieder van de laadpaal. De storingsdienst zal waarschijnlijk vragen om het laadpaalnummer. Het laadpaalnummer staat ook vermeld op de sticker van de laadpaal. 

Contact

Wij houden u op de hoogte via onze website en e-mail over uw aanvraag. Mocht u dringende vragen/opmerkingen hebben, kunt u contact opnemen met  de eenheid Ruimte & Beheer via 0527-689868 of stuur een e-mail naar gemeente@urk.nl  o.v.v. laadpalen.