Gezinnen met kinderen tussen de 4 en 18 jaar met een laag inkomen kunnen extra ondersteuning krijgen. Dit heet het kindpakket.

De regels met betrekking tot het kindpakket zijn opgenomen in de beleidsregels op de website overheid.nl

Meer informatie