Wilt u een kansspel organiseren? Dan heeft u in sommige gevallen een vergunning nodig, in andere gevallen volstaat een melding bij de gemeente.

Soorten kansspelen

Winkelweekactie

Voor een winkelweekactie is een vergunning nodig van de Kamer van Koophandel. Een winkelweekactie is een loterij van gezamenlijke ondernemers (tenminste 10) in het midden- en kleinbedrijf, waarbij de ondernemers de loten gratis aan de klanten uitgeven. Deze loterij mag niet langer duren dan 4 weken en mag maximaal 2 maal per jaar plaatsvinden. Ook mag de waarde van het prijzenpakket niet hoger zijn dan € 11.950,-. Ondernemers mogen geen instantloten uitgeven. Instantloten zijn loten waar u direct na het verkrijgen van het lot kunt zien of u een prijs heeft gewonnen, bijvoorbeeld door het afkrassen van een afdeklaagje.

Prijsvragen

Een zelfstandig ondernemer mag voor zijn klanten een prijsvraag organiseren. Bij een prijsvraag verlangt de ondernemer dat de klant een daadwerkelijke bijdrage levert, zoals het maken van een slagzin, het schrijven van een (kort) verhaal, het maken van een foto. Een jury beoordeelt de inzendingen en kent op basis daarvan de prijzen toe. Als de waarde van de hoogst uit te keren prijs niet meer bedraagt dan € 2.300,- is geen vergunning nodig. Bij een hoofdprijs tussen de € 2.300,- en € 4.500,- heeft u een vergunning van de gemeente nodig. Boven dat bedrag moet u een vergunning aanvragen bij de Kansspelautoriteit. Zowel de Kansspelautoriteit als de gemeente verlenen de vergunning alleen als de opbrengst van de prijsvraag een algemeen belang dient.

Loterij

Voor een loterij met een prijzenpakket met een waarden tussen de € 1.550,- en € 4.500,- is een vergunning van de gemeente nodig. Boven dat bedrag moet u een vergunning aanvragen bij de Kansspelautoriteit. Voor het aanvragen van de loterij moet het doel van de loterij van algemeen belang zijn en minimaal 50% van de opbrengst naar het gekozen doel gaan. De vergunningaanvraag moet minimaal 1 maand voor de te houden loterij worden aangevraagd. Binnen 1 maand na de loterij moet er een rekening en verantwoording bij de gemeente worden ingeleverd. 

Kleine kansspelen

Kleine kansspelen zoals bingo vallen niet onder de vergunningaanvraag. Iedere vereniging die minstens 3 jaar bestaat, mag een bingo organiseren als de waarde van de prijzen per spelronde niet meer bedragen dan € 400,- en per bijeenkomst niet meer dan € 1.550,-. De vereniging moet de bingobijeenkomst uiterlijk 2 weken van tevoren melden bij de gemeente. De gemeente kan bepaalde eisen aan de bingobijeenkomst stellen. Binnen 1 maand na het kleine kansspel moet er een rekening en verantwoording bij de gemeente worden ingeleverd.

Aanvraagformulieren

Door op één van onderstaande links te klikken, kunt u een account aanmaken. U logt eenmalig in met een gebruikersnaam en wachtwoord. Daarna kunt u direct naar het formulier.

Melding kansspel

Vergunning klein kansspel

Kosten

  • de vergunning voor een klein kansspel is gratis
  • de vergunning voor een kansspel bedraagt  € 27,00