Wie bepaalt of mijn kind in aanmerking komt voor ondersteuning?

U kunt voor ondersteuning voor uzelf of uw kind nog steeds aankloppen bij de bestaande loketten als het Centrum voor Jeugd en Gezin of bij maatschappelijk werk. Samen met u wordt in een gesprek onderzocht wat de ondersteuningsbehoefte is. Tijdens dit gesprek wordt gekeken naar uw persoonlijke situatie, uw mogelijkheden en uw behoeftes.

Het kan zijn dat u er met hulp uit uw omgeving niet uitkomt. Bijvoorbeeld als uw vraag heel ingewikkeld of specifiek is. Of als u veel verschillende vragen heeft. Dan kunt u via het Centrum voor Jeugd en Gezin terecht bij de Sociale Zorgteams op Urk. Deze zorgteams bestaan uit medewerkers van welzijn- en zorgorganisaties en medewerkers van de gemeente Urk. Het uitgangspunt van de Sociale Zorgteams is dat er samen mét u een plan gemaakt wordt.

Voor welke jeugdhulp is de gemeente verantwoordelijk?

De gemeente is verantwoordelijk voor:

 • Alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp, zoals jeugd-vb (jongeren met een verstandelijke beperking), jeugd-ggz (geestelijke gezondheidszorg) en jeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg)
 • Alle zorg voor kinderen onder de 18 jaar met een verstandelijke beperking, zoals begeleiding
 • De uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen
 • De uitvoering van de jeugdreclassering
 • Advies en verwerking van meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling

DigiD linkAanvraagformulier Jeugdhulp

Heeft u nog geen DigiD? Die kunt u op deze pagina(externe link) eenvoudig aanvragen.

Wilt u het formulier invullen zonder DigiD? Bijvoorbeeld omdat u het voor iemand anders invult. Dat kan via onderstaande knop.
U kunt dit formulier dan niet tussentijds opslaan.

Aanvraagformulier Jeugdhulp(externe link)

Behandeling kinderen met een verstandelijke beperking: Jeugdwet of Wet langdurige zorg

Alle zorg voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar met een verstandelijke beperking valt voortaan onder de Jeugdwet. Vanuit de AWBZ komt de volgende zorg over:

 • begeleiding;
 • persoonlijke verzorging;
 • kortdurend verblijf;
 • behandeling;
 • verblijfszorg (ZZP Licht Verstandelijk Gehandicapt 1-5  en ZZP Verstandelijk Gehandicapt 1-3).

Welke jeugdhulp valt onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ)?

Alle zorg voor kinderen en jongeren met ernstige verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperkingen valt onder de nieuwe Wet Langdurige Zorg (WLZ). Het gaat dan om kinderen die blijvend zijn aangewezen op permanent toezicht of 24 uur zorg per dag. Ook de zorg voor sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk beperkten (SVLVG) wordt onderdeel van de WLZ.

Welke jeugdhulp valt onder de zorgverzekeringswet?

 • Behandeling van kinderen en jongeren onder de 18 jaar met een zintuiglijke beperking
 • Logopedie

Is de gemeente nu verantwoordelijk voor alle begeleiding die eerst in de AWBZ geregeld was?

Voor een deel, de begeleiding die naar gemeentes is gegaan is:

 • De begeleiding en dagactiviteiten voor kinderen jonger dan 18 jaar, die bij hun ouders wonen,
 • De begeleiding en dagactiviteiten voor jongeren tot 18 jaar, die vanwege een licht verstandelijke beperking (LVB) in een instelling verblijven.  

De begeleiding en dagactiviteiten voor jongeren tot 18 jaar die permanent toezicht nodig hebben en die hun hele leven veel zorg nodig zullen hebben vallen onder de nieuwe Wet langdurige zorg (WLZ).

Heeft u gevonden wat u zocht?