De inschrijving voor diverse woningen in de Oranjewijk 3e fase is beëindigd op maandag 24 februari 2020. De verloting van onderstaande woningen vindt plaats op donderdag 5 maart 2020.

Starters- en levensloopbestendige woningen

Aan de Margrietstraat worden 3 levensloopbestendige rijwoningen gebouwd door Bouwbedrijf Van der Steeg.

Aannemersbedrijf Schraal gaat 4 starterswoningen bouwen aan de Margrietstraat.

  • Een starter heeft nog niet eerder een woning in eigendom gehad en kan in aanmerking komen voor zowel een starters- als een levensloopbestendige woning.
  • Een doorstromer heeft al eerder een woning in eigendom gehad, en kan daardoor niet in aanmerking komen voor een starterswoning, maar alleen voor een levensloopbestendige woning.

Starters

Er worden in totaal 7 woningen gerealiseerd in de Oranjewijk 3e fase. Dit zijn zowel starters- en levensloopbestendige woningen. 

Er worden 3 levensloopbestendige woningen gebouwd door Bouwbedrijf Van der Steeg en 4 starterswoningen door Aannemersbedrijf Schraal. Deze woningen worden allemaal gerealiseerd aan de Margrietstraat.

Doorstromers

Voor de doorstromers zijn er 3 levensloopbestendige woningen beschikbaar die gebouwd  worden door Bouwbedrijf Van der Steeg aan de Margrietstraat.

Inschrijven niet meer mogelijk

De inschrijfperiode voor de starters- en levensloopbestendige woningen is beëindigd op maandag 24 februari 2020.

Lotingsbijeenkomst

De loting zal onder toezicht van notaris mr. S.H.R. Boschma verbonden aan Notamare Urk Notarissen en Adviseur op donderdag 5 maart 2020 om 18:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis door wethouder G. Post jr. worden verricht. De loting is alleen voor de inschrijver(s) toegankelijk.