Uw eigen woning bouwen in de Zeewijk en Oranjewijk? Op maandag 23 september start de inschrijving voor de particuliere bouwkavels!

Vanaf maandag 23 september 2019 start de verkoop van de particuliere bouwkavels voor een twee-onder-één-kapwoning en vrijstaande woningen. De ruime kavels zijn gelegen in de Zeewijk fase 4 en Oranjewijk fase 3. De kavels zullen doormiddel van loting worden toegewezen.

Zeewijk fase 4

De twee vrijstaande bouwkavels zijn gelegen aan de Kuil en Fuik en hebben een kavel oppervlakte vanaf 502 m² en 511 m².

Oranjewijk fase 3

De twee bouwkavels voor een twee-onder-één-kapwoning zijn gelegen aan de Christinastraat en hebben een kaveloppervlakte vanaf 349 m² tot en met 260 m². De twee bouwkavels voor de realisatie van een vrijstaande woning zijn gelegen aan de Pieter van Vollenhovestraat en hebben een kaveloppervlakte van  436 m² en 436 m².

Algemene lotingsvoorschriften

  • Het inschrijfgeld bedraagt per inschrijving € 500,- en dient voor maandag 14 oktober 2019 te zijn overgemaakt. Het inschrijfgeld wordt teruggestort als u geen woning krijgt toegewezen. Als een toegewezen wordt geaccepteerd dan wordt het inschrijfgeld bij notariële overdracht van de woning verrekend. 
  • Het inschrijfgeld wordt niet teruggestort als u zich tijdens de optieperiode terugtrekt.
  • Als de woning wordt aangekocht door meer dan één persoon, dan moeten de gegevens van beide inschrijvers op het inschrijfformulier worden vermeld.
  • De woning komt uiteindelijk op naam te staan van degene die is ingeloot. Het is niet mogelijk de woning op naam van een ander te zetten.

Inschrijfperiode

De inschrijfperiode met betrekking tot de bouwkavels start maandag 23 september 2019 en eindigt op vrijdag 11 oktober 2019. Binnen deze inschrijfperiode kunnen het inschrijfformulier met bijbehorende bijlagen worden gedownload via deze website of opgehaald bij de balie van het gemeentehuis, Singel 9 te Urk. De inschrijfformulieren dienen vóór vrijdag 11 oktober 2019 volledig te zijn ingevuld en ingeleverd bij:

Gemeente Urk
Eenheid Bestuurs- en managementondersteuning
Mevrouw L. Hakvoort
Postbus 77, 8320 AB  URK

Als u gebruikt maakt van het digitale inschrijfformulier, dient deze eveneens vóór vrijdag 11 oktober 2019 te zijn ingediend bij de gemeente.

Direct inschrijven

Bij elk inschrijfformulier zijn een aantal bijlagen gevoegd, zoals een prospectus van inschrijving, overzichtstekening met de betreffende kavels, kavelnummers en oppervlakten en een samenvatting van de regels van het bestemmingsplan. 

Lotingbijeenkomst donderdag 31 oktober 2019

De loting zal onder toezicht van notaris mr. S.H.R. Boschma verbonden aan Notamare Urk Notarissen en Adviseur op donderdag 31 oktober om 18.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis door wethouder G. Post jr. worden verricht. De loting is alleen voor de inschrijver(s) toegankelijk.