Inkoop en aanbesteding

Inkoop en Aanbestedingen gemeente Urk

De gemeente Urk is bij het inkopen van diensten, leveringen en werken, gebonden aan (Europese) aanbestedingsregels. Een belangrijk onderdeel in het inkoop- en aanbestedingsbeleid is het bevorderen van de kansen voor lokale ondernemers om mee te dingen naar gemeentelijke opdracht.

Kansen lokale ondernemers

Bij onderhandse aanbestedingen (onder de Europese aanbestedingsdrempels) wordt er gekeken of er geschikte lokale ondernemers zijn. Als er geen geschikte lokale ondernemer staat ingeschreven, kiest de gemeente op grond van objectieve criteria zelf voldoende ondernemers. Het gaat hier om de mogelijkheid mee te dingen in de opdracht, inschrijven biedt geen garantie tot toewijzing van opdrachten.

Inhuur medewerkers

Specifiek voor inhuur van tijdelijke arbeidskrachten, waarvoor geen raam- of mantelovereenkomst is afgesloten, maakt de gemeente gebruik van www.flevolandhuurtin.nl. ZZP’ers en lokale ondernemers kunnen zich hierop inschrijven om mee te dingen naar inhuuropdrachten.

Drempelwaarden Overheidsopdrachten 2018-2019

Leveringen  €221.000,00
Diensten      €221.000,00
Werken        €5.225.000,00

Tenderned

Een aanbesteding is een formele procedure, waarbij zowel de gemeente als de partijen die inschrijven op een aanbesteding zich moeten houden aan bepaalde regels.

De kenmerken van (Europees) aanbesteden zijn:

  • • gelijke behandeling van inschrijvers
  • • gelijke kans voor inschrijvers
  • • beroepsmogelijkheden voor inschrijvers
  • • transparante professionele (inkoop)procedure

De gemeente Urk kondigt haar Europese en nationale aanbestedingen aan op www.tenderned.nl. Meervoudig onderhandse aanbestedingen zijn niet openbaar.

Heeft u interesse om voor de gemeente Urk opdrachten uit te voeren of leverancier te worden? Houdt u dan www.tenderned.nl in de gaten om te zien of er voor u interessante opdrachten zijn.

Hoe vind ik een publicatie van een aanbesteding van de gemeente Urk terug op Tenderned of op de aanbestedingskalender?

Ga naar de website www.tenderned.nl of www.aanbestedingskalender.nl.
Typ bij zoek de term + gemeente + Urk + <zoekterm> waarop u wilt zoeken. Bijvoorbeeld: + gemeente + Urk + ICT. Druk op de knop 'zoek'.

Pas de zoekopdracht aan indien u nog veel zoekresultaten ziet. Er zijn nog twee mogelijkheden om de zoekresultaten verder te verfijnen.

  1. 1. Vink alleen de aard van de opdracht aan die van toepassing is. Bijvoorbeeld: bij een 'Werk' vinkt u de opties 'Diensten' en 'Levering' uit.
  2. 2. Bij 'Toon publicaties' past u de begindatum aan naar een latere datum.

Automatisch op de hoogte blijven van interessante opdrachten

Zodra u zich heeft geregistreerd op de website www.tenderned.nl, biedt deze de mogelijkheid om automatisch op de hoogte te blijven van opdrachten die mogelijk interessant zijn voor u door middel van een 'attenderingsservice'.  Kijk voor meer informatie op de website.

Algemene Voorwaarden gemeente Urk

De voor (raam)overeenkomsten tot het leveren van producten en/of het verrichten van diensten zijn in bijna alle gevallen de Inkoopvoorwaarden leveringen en diensten van toepassing op alle overeenkomsten inzake levering of dienstverlening.

Voor inhuur van flexibele arbeidskrachten via een opdrachtnemer worden de Algemene voorwaarden inhuur personeel gebruikt.