Gemeente Urk en Stichting Energieke Regio Noord Oost Nederland (ERNON/ MijnEML.nl) bieden u in 2020 aan te helpen bij het voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Dit is de energiebesparingsplicht. Deze geldt voor bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) die per jaar vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas (of overeenkomstig) verbruiken.

Bent u ook informatieplichtig?

Maar heeft u nog geen melding bij de RVO gedaan? Dan is deze stimuleringsactie voor u!

Helaas is er een groot aantal informatieplichtige bedrijven op Urk die nog geen melding bij de RVO heeft gedaan. Vanaf dit jaar start de Omgevingsdienst met de handhaving op de informatieplicht energiebesparing. Wij begrijpen dat dit niet uw core-business is, daarom organiseert de gemeente Urk een stimuleringsactie om informatieplichtige bedrijven te helpen bij deze wettelijke taak.

Neem contact op met de Energieke Regio

Bedrijven die informatieplichtig zijn kunnen contact opnemen met de Energieke Regio. Zij vullen de lijst energiebesparende maatregelen voor uw bedrijf in, maken de melding bij de RVO en leveren een Plan van Aanpak op voor uw bedrijf. Enkel de meldingskosten (€ 95,00) bij de RVO zijn voor rekening van uzelf. Deze actie loopt tot eind dit jaar. Voor meer informatie verwijzen wij u naar bijgevoegde brief.