Urker huisartsen houden op bepaalde tijden spreekuur in de voormalige Rabobank voor Oekraïense vluchtelingen. Dit wordt met hen gecommuniceerd. Ook is informatie te vinden op de website van de GGD(externe link). Heeft u specifieke vragen of opmerkingen, bel dan tijdens kantooruren naar 0527-689868 of mail naar oekraïne@urk.nl.

Onderwijs basisschoolleerlingen

Kinderen van 5 tot en met 12 jaar bezoeken de basisschool op Urk. Alle kinderen en hun ouders hebben een uitnodiging gehad voor een kennismakingsgesprek en intakegesprek met de leerkrachten. Deze gesprekken vinden plaats op dinsdag 10 en donderdag 12 mei. Tijdens dit gesprek zult u informatie ontvangen over het rooster, de lessen en de locatie.

De lessen starten vanaf maandag 16 mei 2022.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de locatiemanager van de boot of leerkracht Susan Westervoorde via s.westervoorde-staes@urk.nl.

Locatie: Klifweg 16, Urk.

Education secundary school

In connection with the large group of students, the entire education for the secondary schoolstudents will also be offered on Urk, starting next week.

The children from the age of 13 will be visiting the secondary school in Emmeloord/Urk. They have had instruction on how to reach the school. The lessons have already started. From week 20 (2022) the lessons will take place on Urk. The children have received a schedule where the lesson times and locations can be found.

If you have any questions, please contact the school via info@caleido-isk.nl.

Main location: Nagelerweg 4, Emmeloord.

Дети в возрасте от 13 лет посещают среднюю школу в Эммелоорде/Урке. У них были инструкции о том, как добраться до школы. Уроки уже начались. С 20 недели занятия будут проходить на Урке. У детей есть расписание, где можно найти время урока и места проведения.

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь со школой через info@caleido-isk.nl.

Основное расположение: Nagelerweg 4, Эммелоорд.

Informatie voor huisartsen en vrijwilligers bij de opvanglocatie Urk van GGD-GHOR Flevoland