Wat is het?

Hebt u moeite met de administratie van uw geldzaken? Op de website van het Nibud staat een stappenplan voor het bijhouden van een administratie. En op de website Wijzer in geldzaken vindt u een overzicht van online huishoudboekjes die u kunt gebruiken. Zo hebt u al uw geldzaken op één plek bij de hand. Humanitas Thuisadministratie biedt tijdelijke ondersteuning wanneer u door omstandigheden even het overzicht kwijt bent. Zij helpen u op weg zodat u weer zelfstandig verder kunt.

Als het u niet meer lukt om uw schulden af te betalen, kunt u schuldhulpverlening vragen bij verschillende instanties, waaronder de gemeente.

Particulieren kunnen voor aanvragen om schuldhulpverlening contact opnemen met de Stichting Hulp en Steun.

Hoe werkt het?

U kunt begeleiding krijgen bij uw uitgaven. Sommige gemeenten bieden bijvoorbeeld een cursus aan. Zodat u niet meer geld uitgeeft dan u binnen krijgt.

Een professionele hulpverlener kijkt naar de oorzaak van uw problemen met geld. De hulpverlener probeert afspraken te maken met u en de schuldeisers over de betaling van de schuld. U en de schuldeisers moeten zich aan deze afspraken houden.

Schuldhulp aanvragen

Dien een aanvraag in bij een hulpverlenende instantie, bijvoorbeeld de gemeente. De instantie beoordeelt of u in aanmerking komt voor schuldhulpverlening. Zij kijken onder andere naar uw inkomen, vermogen, vaste lasten en uw schulden. Ook bekijken zij of en hoeveel u kunt aflossen. Daarna hoort u of u de hulp krijgt.

Schuldhulp voor ondernemers

Hebt u een eigen bedrijf? Dan kunt u schuldhulpverlening vragen bij uw boekhouder, een advocaat, banken of het Instituut Midden en Kleinbedrijf. Ook kunt u bijstandsverlening voor zelfstandigen aanvragen.

Zelfstandigen kunnen zich voor schuldhulpverlening wenden tot het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF)

Het ZLF is bereikbaar per email info@zelfstandigenloketflevoland.nl en telefonisch op alle werkdagen tussen 09:00 en 12:00 uur via 0320 286 296.
 

Wat moet ik doen?

U kunt bij de Stichting "Hulp en Steun" een verzoek voor schuldhulpverlening indienen.

Procedure van aanvraag

Nadat u een aanvraag heeft ingediend, zal de hulpverlenende instantie met de ingeleverde aanvraagformulieren, het inventarisatieformulier en de bewijsstukken beoordelen of u in aanmerking komt voor schuldhulpverlening.
De beoordeling bestaat uit

 • De intake.
 • De inventarisatie van uw inkomen, vermogen, vaste lasten, huishoudgeld en schulden.
 • De berekening van uw aflossingscapaciteit.
 • Het onderscheiden van de soorten schulden (juridisch preferente schulden, feitelijk preferente schulden en concurrerende schulden).

Schuldsanering

De schuldsanering kan bestaan uit

 • Het opzetten van een schuldenregeling.
 • Bemiddeling (met of zonder afkoop) of sanering (met of zonder afkoop).
 • Het overtuigen van de schuldeisers.
 • Afronding van de schuldenregeling met of zonder toekenning van een (schuld)saneringskrediet.

Budgetbeheer

Budgetbeheer kan bestaan uit

 • De intake.
 • Onderzoek en vaststelling van uw inkomsten en uitgaven.
 • De berekening van uw aflossingscapaciteit.
 • Het opstellen van een maandbegroting (met evenwicht tussen inkomen en uitgaven).
 • Het opzetten van een administratie.
 • Het leren omgaan met uw nieuwe budget.
 • Nazorg.

Tussen het moment van de aanvraag en de uiteindelijke oplossing zal enige tijd verstrijken. U moet in ieder geval de vaste maandelijkse lasten blijven betalen. Dat voorkomt dat de schulden onnodig oplopen. Ook moet de schuldeiser de hulpverlenende instantie de tijd geven om een schuldhulpverleningsplan op te stellen.

Wat neem ik mee?

 • identiteitsbewijzen van u en uw eventuele partner
 • bewijzen van uw inkomen, vermogen en schulden van u en eventueel uw partner en gezinsleden
 • gegevens over eventuele andere instanties die u al helpen

Hoe lang duurt het?

Vraagt u schuldhulpverlening aan bij de gemeente? Dan moet u binnen 4 weken een eerste gesprek krijgen. In dringende gevallen moet u binnen 3 werkdagen een gesprek krijgen. Bijvoorbeeld als u uit uw woning dreigt gezet te worden, uw gas, water en elektriciteit afgesloten wordt of uw zorgverzekering opgezegd wordt.

Meestal bedenkt de schuldhulpverlener een oplossing waarmee u in 3 jaar uw schulden aflost. Soms kan dit 5 jaar zijn.

Heeft u gevonden wat u zocht?