Een hond geeft doorgaans veel plezier, maar zijn gedrag kan soms overlast voor anderen veroorzaken. Als u zich aan de regels houdt, blijft Urk voor iedereen schoon en leefbaar.

Hondenbelasting

Als u een of meerdere honden heeft, moet u hondenbelasting betalen. U meldt daarvoor uw hond(en) bij de gemeente aan.

Regels voor honden in de openbare ruimte

De regels voor honden in de openbare ruimte zijn vastgesteld in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), artikel 2.57, 2.58 en 2.59.

De belangrijkste regels zijn:

  • Een hond moet binnen de bebouwde kom zijn aangelijnd.
  • Buiten de bebouwde kom mag de hond los lopen tenzij ter plekke anders aangegeven.
  • U moet hondenpoep binnen de bebouwde kom altijd opruimen en een opruimzakje of schepje bij zich dragen.
  • Gooi het zakje thuis in de afvalcontainer of gooi het goed afgesloten in een openbare afvalbak. Op verschillende locaties staan dispensers met poepzakjes.

U bent altijd zelf verantwoordelijk voor het gedrag en de eventuele schade die uw viervoeter veroorzaakt.

Een persoon loopt met een hond aan de lijn op een pad omgeven door zonnebloemen

Verboden locaties voor honden

Op een aantal locaties mogen honden niet komen, ook niet als ze aangelijnd zijn. Dat geldt voor:

  • Kinderspeelplaatsen
  • Speel- of trapveldjes
  • Stranden

Boete

U kunt een boete krijgen als u de regels overtreedt. Handhavers van de gemeente controleren regelmatig. U ontvangt dan een strafbeschikking van het Centraal Justitieel Incassobureau. Bent u het niet eens met de opgelegde boete dan kunt u bezwaar maken.

Boetes
OvertredingBoete
Niet aangelijnd houden € 100,00
Geen opruimzakje of schepje bij de hand € 100,00
Niet opruimen hondenpoep€ 150,00
Hond in verboden gebied laten lopen€ 150,00

Loslopende hond zonder baasje

Honden mogen niet zonder eigenaar op straat  lopen. De gemeente Urk draagt de hond dan over aan stichting Dieren Noodhulp Flevoland. De eigenaar kan de hond op vertoon van legitimatie en na betaling van gemaakte kosten komen ophalen.

Melden overlast

Heeft u overlast van honden in de openbare ruimte? Meld het dan via WhatsApp op 06-13567971.

Heeft u vragen?

Bel dan met Toezicht & Handhaving, tel. 0527-689868.