Tijdens de jaarwisseling 2021-2022 is het in heel Nederland voor consumenten verboden vuurwerk te bezitten, te vervoeren en af te steken. Deze maatregel is genomen vanwege de coronapandemie om extra belasting van de zorg, handhavers en hulpverleners zo veel mogelijk te voorkomen. Bij de jaarwisseling van 2019 waren er in Nederland ongeveer 1.300 vuurwerkslachtoffers, terwijl bij het vuurwerkverbod van 2020 het aantal vuurwerkslachtoffers met 70% daalde, naar bijna 400. Het vuurwerkverbod kan dus veel overlast en letsel voorkomen.

Welke categorieën vuurwerk zijn er?

In Nederland is het vuurwerk onderverdeeld in categorieën om de oplopende gevaarrisico’s goed te kunnen aangeven. Er zijn vier categorieën vuurwerk, ingedeeld naar hoe hoog het gevarenrisico is.

  • Categorie F1: vuurwerk met zeer weinig gevaar (voorheen fop- en schertsvuurwerk)
  • Categorie F2 : vuurwerk met weinig gevaar (geschikt voor particulier gebruik)
  • Categorie F3: vuurwerk met middelmatig gevaar 
  • Categorie F4: vuurwerk dat veel gevaar oplevert

Wat mag wel, en wat niet?

Het verbod geldt ook voor consumentenvuurwerk (F2). Dat is al het vuurwerk dat verkocht mocht worden in de 3 dagen voor oud en nieuw. Professioneel vuurwerk en illegaal vuurwerk (F3 en F4) was al verboden. Het F1-vuurwerk blijft het hele jaar door toegestaan. Dit is een licht soort vuurwerk, zoals sterretjes, trektouwtjes en knalerwten. Het overige vuurwerk (categorieën F2, F3 en F4) is dus verboden. Bezit en gebruik ervan kan zwaar bestraft worden.

Welke boetes en straffen?

De boetes die je kunt krijgen voor het in bezit hebben of afsteken van illegaal vuurwerk variëren van 100 tot 600 euro en een aantekening in het strafblad. Een paar voorbeelden:

  • Het in bezit hebben of afsteken van F2 vuurwerk (consumentenvuurwerk) kost 250 euro
  • Het in bezit hebben of afsteken van illegaal F3 vuurwerk (o.a. nitraten) kost 600 euro
  • Voor het in bezit hebben of afsteken van illegaal F4 vuurwerk (cobra’s, shells, mortieren) worden taakstraffen opgelegd met een aantekening.
  • Het afleveren of verkopen van illegaal F3 en F4 vuurwerk aan meerderjarigen wordt bestraft met een taakstraf van minimaal 60 uur, aan minderjarigen is de taakstraf tenminste 90 uur. 
  • Het op een openbare plaats vuurwerk gebruiken, terwijl dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken kost 400 euro

Een uitgebreid overzicht van de straffen voor verboden vuurwerk vind je op de website van het Openbaar Ministerie.

Toezicht en controle

Politie en BOA’s handhaven de vuurwerkregels. Als je je zich niet aan de regels houdt, is de straf een boete van minimaal € 100,00. De boete voor het afsteken van vuurwerk begint bij een bedrag van € 250,00. Jongeren tot 18 jaar kunnen een Halt-straf krijgen als zij toch vuurwerk afsteken. Het is ook verboden in het buitenland gekocht consumentenvuurwerk naar Nederland te vervoeren. De politie controleert daarom de komende tijd extra in de grensgebieden.

Gevaren van vuurwerk

De politie waarschuwt dat online gekocht illegaal vuurwerk steeds groter en zwaarder wordt. Zogenoemde mortierbommen (shells) en zeer zwaar knalvuurwerk (flash bangers), waarin het zeer gevaarlijke flitspoeder is verwerkt, kan tot dodelijk letsel leiden. Blijf weg van cobra’s, shells, nitraten en mortieren. Wees dus wijs en brand je handen niet aan vuurwerk. Houd Urk veilig.

Niet verzekerd

Omdat vuurwerk afsteken verboden is, wijzen de verzekeraars erop dat geen dekking wordt verleend als u schade veroorzaakt. Afsteken van vuurwerk valt onder 'roekeloos gedrag'. Dit is vaak uitgesloten in de voorwaarden. Ouders zijn ook aansprakelijk voor schade die minderjarige kinderen veroorzaken.

Melden overlast door vuurwerk

Ondervindt u overlast door vuurwerk, meld dit dan bij de politie. Ook als u denkt dat iemand illegaal vuurwerk opslaat, verkoopt of afsteekt. U kunt dit melden via het telefoonnummer 0900-8844. Wilt u liever anoniem melden? Dat kan bij Meldpunt M. telefonisch via 0800-7000 of online via www.meldmisdaadanoniem.nl