We krijgen in Nederland te maken met extremer weer. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan periodes van hitte. Dat kan grote gevolgen hebben voor uw gezondheid, de productiviteit van uw werknemers of uw woonplezier. Daarom gaat de gemeente meer inzetten op klimaatbestendig bouwen en wonen.