Groos op het gros van Urk

Dit is een oud bericht.

Wij zijn groos op het gros van Urk! afgelopen weekend was het "relatief" rustig. Relatief. Want we zijn er nog lang niet. Afgelopen zaterdagavond 20 november zorgde een kleine groep jongeren toch weer voor overlast op Urk. Ook in de richting van hulpverleners. Ongelooflijk en absoluut ontoelaatbaar.

Wij zijn er dus nog lang niet. maar als we samen eensgezind optrekken, kunnen we straks weer zeggen: "wij zijn weer groos op ons Urk!"