Wat is het?

Geocaching is een buitensport en spel, waarbij gebruik wordt gemaakt van een gps-ontvanger om ergens ter wereld een zogenaamde cache (schat) te vinden. Iemand verstopt op een bijzondere plaats een doosje. Na het verstoppen van de ‘schat’ maakt de plaatser via internet de locatie bekend (coördinaten) aan andere geocachers.

Klik hier voor meer informatie

Geocache onder een boomstronk

Hoe werkt het?

De gemeente Urk staat open voor deze leuke en sportieve activiteit maar wil overlast en onveilige situaties. Daarom zijn onderstaande spelregels opgesteld:

  • Het is niet toegestaan om caches te plaatsen op speelplekken, begraafplaatsen, dierenweides, schoolpleinen en in bomen.
  • Er mag geen schade of hinder veroorzaakt worden in de natuur, gemeentelijke eigendommen of eigendommen van derden.
  • De locatie van de cache is te bereiken via de openbare weg of openbare paden en mogen niet in de loopzone worden begraven.
  • Een cache mag geen nadelig effect hebben op de verkeersveiligheid en de bruikbaarheid van de openbare weg.
  • Er mag niet met gereedschap in gemeentegrond gegraven worden.
  • Een particulier terrein waarop gebouwen staan en waarin mensen verblijven (zoals een woning, school of bedrijf) mogen geen overlast ervaren van het geocachen.

Voor het beheer van de cache gelden de volgende voorwaarden:

  • De persoon die de cache aanbrengt is zelf verantwoordelijk voor zijn cache. Met de plaatsing van een cache ontziet de eigenaar de gemeente Urk van iedere aansprakelijkheid die als gevolg van het plaatsen, zoeken of vinden van de cache kan ontstaan.
  • De gemeente kan de cache (laten) weghalen als blijkt dat deze schade en/of overlast geeft.
  • De gemeente Urk houdt in haar bedrijfsvoering geen rekening met de aanwezigheid van caches. De eigenaar van de cache kan de gemeente hierop niet aanspreken en/of aansprakelijk stellen.