Gemeenten Urk en Noordoostpolder sluiten nieuwe contracten voor ambulante jeugdhulp

Dit is een oud bericht.

De wethouders Freek Brouwer en Anjo Simonse hebben namens de gemeenten Urk en Noordoostpolder nieuwe gezamenlijke overeenkomsten gesloten met jeugdhulpaanbieders. Het gaat daarbij om begeleiding op maat voor het versterken van zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en een veilige en gezonde ontwikkeling van jeugdigen. De nieuwe contracten zijn het resultaat van een aanbesteding, nu na het overhevelen van veel zorgtaken naar gemeenten in 2015. De bedoeling is om de hulp voor nu en in de toekomst nog beter te organiseren voor de jeugdigen die het nodig hebben. Zorg op maat voor de jeugd staat voorop. En er is oog voor kwaliteit, toegankelijkheid en meer samenwerking.

Wethouder Freek Brouwer (gemeente Urk) en wethouder Anjo Simonse van de gemeente Noordoostpolder ondertekenen de contracten voor de ambulante jeugdhulp
Wethouder Freek Brouwer (gemeente Urk) en wethouder Anjo Simonse (gemeente Noordoostpolder) ondertekenen de contracten voor de ambulante jeugdhulp.

Jeugdigen en gezin staan centraal

De gemeenten willen dat jeugdigen en hun gezin de ondersteuning krijgen die scherp aansluit bij wat nodig is. Op de juiste plek, op het juiste moment. Om dat te bereiken willen de gemeenten een overzichtelijk zorglandschap creëren. En van daaruit verbindingen leggen en investeren in betere samenwerking tussen de gemeenten en de aanbieders van jeugdhulp. Door meer samenwerking willen betrokken partijen werken aan kwalitatief goede zorg voor de jeugdige en het gezin.

Alle betrokken partijen spannen zich in om de overgang voor de bestaande gebruikers zo gemakkelijk mogelijk te maken.