Gemeentelijk pand gebruiken

Wat is het?

U kunt panden van de gemeente gebruiken voor bijvoorbeeld tentoonstellingen of (toneel/muziek)uitvoeringen. Hiervoor moet u wel eerst toestemming vragen bij de gemeente.

Wat moet ik doen?

U vraagt toestemming aan de gemeente. Geef hierbij de volgende informatie:

  • de reden van uw aanvraag
  • het pand dat u wilt gebruiken
  • de data wanneer u het pand wilt gebruiken
  • de naam van degene die verantwoordelijk is voor de tentoonstelling of uitvoering

Wat heb ik nodig?

  • Een geldig identiteitsbewijs